Ostatecznie skazani za napad na kantor

0
258
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji wydany w sprawie włamania do kantoru w centrum Olsztyna.

Sprawa dotyczyła zdarzenia, do którego doszło w dniu 21 września 2019 r. na ul. Dąbrowszczaków w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora oskarżeni mężczyźni szczegółowo zaplanowali, a następnie, przy użyciu podrobionego kompletu kluczy oraz dezaktywacji kodów do alarmu i sejfu, dokonali włamania do pomieszczeń jednego z olsztyńskich kantorów. Ze znajdującego się w kantorze sejfu oskarżeni mieli ukraść 2 200 000 zł oraz po kilkadziesiąt tysięcy euro, funtów brytyjskich i koron norweskich.

Ci sami mężczyźni zostali oskarżeni również o próbę włamania także do drugiego, znajdującego się w tym kantorze sejfu, w którym znajdowała się gotówka o znacznej wartości, ale nie zdołali go otworzyć.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 24 marca 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. W pierwszym dniu procesu Piotr K.R. oraz Piotr F. przyznali się do dokonania włamania do kantoru, kwestionując jednak wysokość skradzionej kwoty pieniędzy. Natomiast Mariusz W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Winni napadu

Wyrok w tej sprawie został ogłoszony w dniu 7 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał wszystkich oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im czynu, modyfikując jedynie wartość kwoty, której zaboru usiłowali oni dokonać. W związku z powyższym Sąd wymierzył Piotrowi K. R. oraz Piotrowi F. karę po 6 lat pozbawienia wolności, Mariuszowi W. karę 4 lat pozbawienia wolności, natomiast Pawłowi K. R. (przy zastosowaniu instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary) karę 11 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto, Sąd orzekł wobec wszystkich oskarżonych obowiązek solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych kwoty 1 810 000 zł (w wyniku przeszukań udało się odzyskać skradzione 390 tys. zł oraz gotówkę w walucie obcej).

Wyrok zaskarżony

Powyższy wyrok został zaskarżony przez obrońców wszystkich oskarżonych. Apelacje na niekorzyść oskarżonych złożyli także prokurator i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 2 czerwca 2022 r. zmienił nieznacznie rozstrzygnięcie wydane przez sąd pierwszej instancji, uzupełniając opis jednego z zarzutów jedynie o dodatkowe pieniądze w walutach obcych i wartość łącznej kwoty, której zaboru usiłowali dokonać oskarżeni, a których nie ujął w swoim wyroku sąd I instancji – tym samym przychylił się do apelacji prokuratora i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. W pozostałym zakresie wyrok został utrzymany w mocy.

BRAK KOMENTARZY