Olsztyński Teatr Lalek realizuje projekt pn.: Animacja! – warsztaty dla dzieci w ramach Programu Edukacja kulturalna

0
412

Na przełomie czerwca i lipca odbędą się bezpłatne warsztaty, podczas których uczestnicy poznają sekrety animacji lalek teatralnych. Adresatem warsztatów są dzieci w wieku 1-3 klasy szkoły podstawowej, w tym podopieczni świetlic i ośrodków wsparcia rodziny. Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Od 24 czerwca do 5 lipca odbędą się zajęcia. Każdorazowo warsztaty odbędą się w siedzibie teatru, w godzinach 9 – 14 dla 10 uczestników. Zajęcia poprowadzą aktorzy oraz plastyczki Olsztyńskiego Teatru Lalek. Każdy uczestnik dostanie szansę zbudowania swojego fenakistiskopu – zabawki optycznej, pochodzącej z początku XIX wieku. Miejsca na warsztatach są już zarezerwowane, zachęcamy by obserwować profil na facebooku, by zobaczyć, jak pracują poszczególne grupy.

Finałem będzie krótki film o wspólnych zasadach, ale i różnicach między animacją filmową i teatralną. Olsztyński Teatr Lalek umieści go w swoich kanałach – między innymi na YouTube.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu
– Marta Małgorzata Kwapisz e-mail: kierownik.literacki@teatrlalekolsztyn.pl

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY