Olsztyński sąd zajął się głośną sprawą pobicia młodej kobiety m.in. przez syna jednej z posłanek z PiS

0
400

Sąd Rejonowy w Olsztynie zajął się sprawą Michała A. i Magdaleny T. oskarżonych o pobicie młodej kobiety. Magdalena T. podczas rozprawy przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze, natomiast sprawa Michała A. została wyłączona do odrębnego postępowania i zostanie rozpoznana w późniejszym czasie.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 24 czerwca 2023 r. w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna. Według ustaleń prokuratora oskarżeni Michał A. i Magdalena T. dopuścili się wówczas pobicia młodej kobiety. Ten pierwszy to syn jednej z posłanek PiS.

-To pobicie miało polegać między innymi na uderzaniu pokrzywdzonej pięściami i otwartą ręką po twarzy i po głowie, kopaniu, ciąganiu za włosy, uderzaniu z „główki” oraz pluciu na pokrzywdzoną. W wyniku takiego zachowania oskarżonych pokrzywdzona miała doznać obrażeń, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała i rozstrój zdrowia pokrzywdzonej trwające nie dłużej niż 7 dni – informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Ponadto, Michał A. w dniu 24 czerwca 2023 r., na Starym Mieście w Olsztynie, miał także naruszyć nietykalność cielesną tej samej pokrzywdzonej kobiety poprzez uderzenie jej otwarta dłonią w twarz.

Rozprawa w tej sprawie odbyła się w dniu 14 grudnia 2023 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie.

-Michał A. w trakcie rozprawy nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Z kolei Magdalena T. przyznała się do winy, wyraziła żal i złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze, któremu nie sprzeciwił się prokurator – dodaje Barczak. 

Sąd uwzględnił wniosek oskarżonej, uznając, że okoliczności popełnienia przez nią zarzucanego czynu nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Wyrok wobec Magdaleny T. zapadł jeszcze w tym samym dniu – 14 grudnia 2023 r. – Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał oskarżoną za winną zarzucanego jej czynu i skazał ją za to na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując ją do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Sąd orzekł od oskarżonej także zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 1 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Nadmienię, że w związku z uwzględnieniem przez Sąd wniosku Magdaleny T. o dobrowolne poddanie się karze, sprawa Michała A. została wyłączona do odrębnego postępowania i zostanie ona rozpoznana w późniejszym czasie. Powodem wyłączenia są względy proceduralne, ponieważ sprawa oskarżonego nie może być rozpoznana przez tego samego sędziego, który wydał już wyrok co do współoskarżonej.

BRAK KOMENTARZY