Olsztyński Ratusz przedstawił budżet na 2017 rok

0
1950

Ponad 1 miliard 150 milionów złotych dochodu – tak ma wyglądać budżet Olsztyna w 2017 roku. Z kolei wydatków będzie więcej, ponieważ ponad 1 miliard 180 milionów złotych, co daje deficyt ponad 30 milionów złotych.

Olsztyński Ratusz przedstawił swój plan wydatków i dochody na najbliższy rok. W 2017 roku najwięcej, bo ponad 370 milionów złotych, co stanowi 33% dochodów, będzie pochodziło z dotacji i środków zewnętrznych, w tym unijnych. Jest to wzrost o ponad 170 milionów, w porównaniu do roku 2016. Ponadto 22% dochodów będzie pochodziło z udziałów CIT i PIT, 21% z budżetu państwa, czyli tzw. subwencja ogólna, 17% z podatków i opłat oraz 8% pozostałych dochodów, w tym sprzedaż majątku. W porównaniu do kończącego się roku, dochody te będą wyższe o ponad 150 milionów złotych. Wyższe będą również wydatki Olsztyna. Najwięcej środków, bo aż 380 milionów będzie przeznaczone na oświatę, jednak nie jest to duża różnica porównując do 2016 roku, w którym te wydatki wyniosły prawie 360 milionów. Znacznie więcej będzie przeznaczone na transport i łączność. W tym roku było to ponad 155 milionów, a w nadchodzącym przeznaczono na to aż 284 miliony złotych, co będzie stanowiło 24% wydatków. Porównując łączne wydatki w przyszłym roku do bieżącego, będą one większe o ponad 220 milionów złotych.

Transport i edukacja – największe wydatki

Przede wszystkim pieniądze będą przeznaczone na działania związane z szeroką pojętą edukacją, w tym na reformę edukacji. – Do subwencji otrzymywanej z budżetu państwa, na realizację zadań związanych z szeroko rozumianą oświatą będziemy musieli z własnego budżetu dopłacić przeszło 140 milionów złotych. Zaznaczył Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Jest to kwota znaczna i nie wiemy czy ostateczna. Jesteśmy w trakcie przygotowywania się do reformy edukacji i nie wiemy, jakie będą jej ewentualne skutki finansowe. Więcej pieniędzy ratusz przeznaczy również na transport i łączność. Związane jest to z rozpoczętymi już projektami oraz tymi, które rozpoczną się niebawem. Piotr Grzymowicz przedstawił, jakie między innymi projekty są w tym budżecie zawarte. – W najbliższym czasie rozstrzygnięcie przetargu i modernizacja ulicy Pieniężnego z przystosowaniem dla transportu publicznego z budową nowego mostu na Łynie, umożliwiającego przede wszystkim przejście bezkolizyjne pomiędzy Parkiem Centralnym, a Parkiem Podzamcze, czy też wkrótce realizowanymi Plantami. Ponadto niebawem rozpocznie się przetarg na modernizację ulicy Partyzantów od skrzyżowania z 1-ego Maja do Ronda Bema i od ronda do ulicy Lubelskiej. Część środków będzie pochodziła z dotacji unijnych, na które umowa ma zostać podpisana 14 grudnia. Prezydent Grzymowicz dodał również, że już została podpisana umowa z Marszałkiem na dotację realizacji tzw. dróg trzeciorzędnych, łączących drogę 527 z krajową 16-tką, poprzez gminy: Jonkowo, Olsztyn i Gietrzwałd. Koszt tej inwestycji to 38 milionów złotych, z czego prawie 30 to dofinansowanie. To jednak nie jedyne wydatki, na które przeznaczone będą pieniądze z przyszłorocznego budżetu, powiedział Piotr Grzymowicz. – Jest to chociażby budowa olsztyńskich Plantów przy ulicy Pieniężnego, wzdłuż murów katedralnych. Przygotowujemy przetarg i niebawem będzie ogłoszony i rozstrzygnięty. Zakładam, że już po zimie te prace ruszą. Otrzymaliśmy również dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację Parku Jakubowo. Największym projektem w transporcie będzie jednak modernizacja transportu tramwajowego, a więc nowa linia od Pieczewa, poprzez ulicę Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i Piłsudskiego. – Projekt linii będzie gotowy w grudniu. Wówczas złożymy również wniosek o wsparcie finansowe, a następnie będziemy przygotowywać procedury przetargowe tak, żeby w połowie roku móc rozpocząć pracę. Powiedział Prezydent Grzymowicz i dodał, że te prace mają zakończyć się w roku 2019, a koszt tej inwestycji to ponad 220 milionów złotych.

Na co jeszcze będą wydane pieniądze?

Przygotowane zostały również projekty związane z tzw. efektywnością energetyczną, które mogą dostać dofinansowanie. Są one związane z placówkami oświatowymi, takimi jak: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, Szkoła na Gutkwie i Dajtkach, Zespół Szkół Energetyczno-Mechanicznych. Realizacja tych projektów zależy jednak od możliwości programu dotacyjnego. Ponadto pod koniec grudnia będzie gotowy projekt modernizacji i przebudowy Hali Widowiskowo-Sportowej Urania. – To zadanie może być dofinansowane, wystąpiliśmy o to do Marszałka. Wystąpiliśmy o to, żeby był to projekt regionalny, który mógłby zatwierdzony jako pozakonkursowym, z możliwie najwyższym dofinansowaniem ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego. Również wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu, żeby w ramach możliwości wsparł te działania. Powiedział Piotr Grzymowicz. Na przełomie grudnia i stycznia ma być gotowy również projekt stadionu. Prezydent Olsztyna dodał również, że miasto jest przygotowane na realizację „Łynostrady”. Niestety w budżecie miasta nie znalazło się miejsce na budowę ulicy Nowobałtyckiej, o którą ubiegają się mieszkańcy osiedli Likusy, Gutkowo i Redykajny. Jednak Piotr Grzymowicz zapewnił, że jeśli pojawią się dodatkowe środki finansowe, które pozwolą na realizację tego projektu, to takie działania zostaną podjęte.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY