Ocena dyscyplin naukowych na UWM

0
263

Trzy kolejne dyscypliny naukowe na UWM o trzymało kategorię A.

Rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski: W ciągu trzydziestu dni od uzyskania pierwszej decyzji, mogliśmy złożyć odwołanie. Uznaliśmy, że w przypadku 11 dyscyplin będziemy się odwoływać. W przypadku trzech – sztuki muzyczne, zootechnika i rybactwo oraz dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo – kategoria została zmieniona z B+ na A. W sumie w uniwersytecie mamy zatem dziewięć dyscyplin z oceną A. Pozostałe zaś z oceną B+. I to są już decyzje ostateczne.

Przypomnijmy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w prowadzonej według nowych zasad ewaluacji, poddał ocenie 24 dyscypliny naukowe. W pierwszym terminie sześć z nich otrzymało wysoką kategorię A, pozostałe natomiast B+. Uczelnia zyskała dzięki temu osiem nowych dyscyplin z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Pozytywny wynik ewaluacji przekłada się m.in. na:
– możliwość prowadzenia w dyscyplinie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra
– prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej
– możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki

Otrzymana kategoria jest składową algorytmu, na podstawie którego ustalana jest wysokość ministerialnej subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

BRAK KOMENTARZY