Nowy dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zostanie wybrany w przetargu

0
1759
Fasada budynku Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

Urząd Marszałkowski w Olsztynie zdecydował, że nowy dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej zostanie wybrany w przetargu, który właśnie został ogłoszony.

Na początku warto dodać, że przetarg został ogłoszony, ponieważ skończył się kontrakt Piotrowi Sułkowskiemu, czyli obecnemu dyrektorowi. Taka forma wyboru nowej osoby zarządzającej instytucją jest niezbyt często spotykania, zazwyczaj nowi dyrektorzy są wybierani za pomocą konkursu, ale tym razem będzie inaczej. No właśnie, ale tutaj należy zadać pytanie, dlaczego zdecydowano się właśnie na taką formę wyboru?

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz. U. z 2017 r., poz. 862) powierzyć zarządzanie instytucją kultury można w dwóch trybach:

  1. Zarządzanie powierzamy dyrektorowi wyłonionemu w trybie konkursowym (Art. 15 i 16 ustawy) lub
  2. Zarządzanie powierzamy osobie fizycznej lub osobie prawnej wyłonionej w trybie ustawy prawo zamówień publicznych, z tym, że jeżeli przetarg wygra osoba prawna to wcześniej (na etapie postępowania przetargowego) musi wskazać do zarządzania osobę fizyczną.

-Obie powyższe formy są równoprawne. Wybór jednej z nich, jak wynika z Ustawy jest wyborem organizatora. Za formą drugą przemawia bardziej efektywne zarządzanie, które w efekcie finalnym podnosi zdecydowanie jakość i wielkość oferty kulturalnej proponowanej widzom. Jest również stale obserwowany  zdecydowanie wysoki poziom satysfakcji wśród korzystających z oferty kulturalnej. – taką odpowiedź otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego.

Osoba, która zamierza wziąć udział w przetargu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przez okres co najmniej 5 lat musiała zarządzać lub kierować podmiotami kultury (np. filharmonią, operą, inną instytucją kultury, organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie kultury czy podmiotami komercyjnymi aktywnymi w sferze kultury).

Kryterium wyboru oferty przedstawia się następująco:

  1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
  • Cena – znaczenie kryterium – 25 %
  • Dodatkowe przychody – znaczenie kryterium – 15 %
  • Dodatkowe koncerty – znaczenie kryterium – 20 %
  • Program Działalności Merytorycznej – znaczenie kryterium – 40 %

Oferty można składać od dnia 8 września 2017 roku. Do czasu wyboru nowego dyrektora, obowiązki będzie pełnić obecny dyrektor filharmonii, Piotr Sułkowski, który również może złożyć swoją ofertę w przetargu.

BRAK KOMENTARZY