Nowoczesny projekt edukacyjny w szkole pod Dobrym Miastem

0
272

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Unowocześnienie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach”. Jego całkowita wartość opiewa na 1,72 mln zł z czego 1,55 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych przeznaczonych dla Warmii i Mazur.

– Na realizację zadania mamy półtora roku, więc raczej nie będzie problemu z wydaniem tych pieniędzy, zwłaszcza że w projekcie przedstawiliśmy konkretną listę zakupów mających unowocześnić naszą bazę dydaktyczną  mówi Agnieszka Gołębiowskiej-Węckowicz, dyrektorka ZSR w Smolajnach.

Na liście tej znajdują się między innymi: samochód i ciągnik wraz z przyczepą do nauki jazdy, maszyny rolnicze, symulator pracy w polu dla kierunku technik rolnik oraz fantomy do inseminacji i sprzęt do groomingu do kształcenia przyszłych techników weterynarii.

Ponadto zaplanowane zostały szkolenia dla uczniów z zakresu inseminacji i groomingu. Kursy są okazją do nabycia dodatkowych umiejętności, które pozwolą na lepszy start na rynku pracy po zakończeniu edukacji. Powyższe szkolenia nie są realizowane w ramach programu nauczania, ale są istotne z punktu widzenia startu absolwentów szkoły na rynku pracy czy też ich prac we własnym gospodarstwie.

– To kolejne pieniądze i kolejny krok w stronę budowy nowoczesnej placówki dydaktycznej, kształcącej wysokiej klasy specjalistów dla rolnictwa w naszym regionie – mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. – Postęp, jaki następuje w rolnictwie i weterynarii wymusza na szkole konieczność bazowania na coraz nowocześniejszym sprzęcie. Staramy się także zapewnić systematycznie rosnącej liczbie uczniów jak najlepsze warunki kształcenia, realizując projekt budowy nowoczesnego kompleksu dydaktycznego w Smolajnach. Jego pierwszy etap – budowa nowoczesnej bursy dla około setki uczniów – rozpocznie się najprawdopodobniej już na wiosnę.

Nowocześnie wyposażona placówka z dostępem do dodatkowych kursów to niewątpliwy atut Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, w którym obecnie już ponad 180 uczniów kształci się w zawodach: technik rolnik i technik weterynarii.

Z kolei ponad 80 dorosłych rozszerza lub zdobywa nowe kompetencje, uczestnicząc w organizowanych przez placówkę kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie: organizowania i prowadzenia produkcji rolniczej oraz produkcji pszczelarskiej.

BRAK KOMENTARZY