Nowi szefowie jednostek kultury województwa

0
296

Zarząd województwa zatwierdził dyrektorów dwóch jednostek. To ważne placówki kultury. 

Do końca 2026 roku funkcję dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem nadal będzie pełnił Szymon Drej, historyk, doktor nauk politycznych, regionalista. Zasiada na tym stanowisku od 2011 roku, a nowa umowa na okres trzech kolejnych lat będzie obowiązywała od 1 stycznia 2024 roku.

W 2010 roku Pola Grunwaldzkie zostały uznane za pomnik historii. W tym samym roku zakończono realizację projektu „Grunwald – pole bitwy”, „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. Był to jeden z projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013.

Za blisko 25 mln zł poprawiono całe otoczenie Pól Grunwaldzkich, przeprowadzono remont wzgórza pomnikowego i kaplicy pobitewnej, powstały nowe drogi i parkingi, amfiteatr oraz pole namiotowe z niezbędnym zapleczem. Od 1 marca 2011 roku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku jest samodzielną instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

We wrześniu 2022 roku oddano do użytku nowoczesny budynek Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Nowa siedziba liczy 3,5 tys. m kw. i z założenia jest wielofunkcyjna, z czego blisko 1,8 tys. m.kw. to powierzchnia wystawowa. Wystawa przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem, wprowadza zwiedzających w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Jest podzielona na 10 bloków tematycznych. Oprócz przestrzeni wystawienniczej, mieści salę rycerską pozwalającą rozgrywać turnieje i walki rycerskie oraz salę konferencyjną na 100 osób. W obiekcie znajdują się ponadto pomieszczenia administracyjne, pracownie naukowe, biblioteka oraz magazyn muzealiów.

Całość inwestycji wyniosła blisko 49 mln zł, z czego z Unii Europejskiej w ramach programu POiŚ pozyskano maksymalną możliwą kwotę w wysokości nieco ponad 15 mln zł. Wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów to kwota ponad 6,2 mln zł, natomiast kwota ponad 27,5 mln zł pochodzi z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Od 1 listopada 2023 roku funkcję zastępcy dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie będzie pełnić Justyna Lytvyn. Z bibliotekarstwem związana od 2005 roku – początkowo jako pracownik działu gromadzenia i opracowania zasobów bibliotecznych, a od 2013 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Jest m.in. współzałożycielką Stowarzyszenia Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek INICJATYWY, które działa na rzecz budowania prestiżu pracy bibliotek publicznych w całym kraju.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie jest samorządową wojewódzką instytucją kultury.

Do podstawowych jej zadań należy: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie głównego zbioru materiałów bibliotecznych, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej i tworzenie bazy danych z tego zakresu, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, sprawowanie opieki merytorycznej nad bibliotekami publicznymi województwa warmińsko-mazurskiego, współdziałanie z samorządami lokalnymi, bibliotekami innych sieci w kraju i za granicą w celu zaspokajania zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców naszego regionu.

BRAK KOMENTARZY