Nowe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich

0
311

Zaprezentowano założenia programu i możliwości wsparcia projektów. Przedstawiono też szczegółowo warunki finansowania przyszłych projektów.

– Cieszymy się zarówno tutaj, na Warmii i Mazurach jak i w całym makroregionie Polski Wschodniej, że mechanizm unijnego wsparcia w postaci specjalnego programu dla województw Polski Wschodniej jest kontynuowany – mówił Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Choć przyznam nie było o to łatwo, wielokrotnie mówiła o tym Pani Minister Jarosińska-Jedynak, o negocjacjach z KE, ale też my jako regiony Polski Wschodniej wykonaliśmy dużo pracy, żeby ten sukces w postaci prezentowanego dzisiaj Programu osiągnąć, choćby wspólną pracą w grupach roboczych. Te środki unijne o które zabiegaliśmy były i wciąż są jednym z głównych czynników nadrabiania luki cywilizacyjnej, przede wszystkim w kwestii infrastruktury transportowej i wsparcia przedsiębiorczości w naszych województwach.

Budżet programu dla Polski Wschodniej w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 to 12 miliarda złotych.

Do tej pory z programu dla Polski Wschodniej korzystało pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

W nowej perspektywie budżetowej dołączyło do nich również część województwa mazowieckiego – oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów – czyli region statystyczny mazowiecki regionalny.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej koncentruje się na pięciu głównych obszarach: przedsiębiorczość i innowacje; energia i klimat; zrównoważona mobilność miejska, spójna sieć transportowa oraz zrównoważona turystyka. Z dotacji skorzystają zarówno małe i średnie firmy, innowacyjne start-upy, przedsiębiorstwa z sektora turystycznego i energetycznego, jak i samorządy oraz podmioty świadczące usługi publiczne, a także organizacje pozarządowe.

Na współfinansowanie z Funduszy Europejskich mogą liczyć duże projekty miejskie, na przykład dotyczące zrównoważonej komunikacji miejskiej, oraz ponadregionalne inwestycje drogowe i kolejowe. Planowane są między innymi dalsze inwestycje przy tworzeniu Wschodniej Magistrali Kolejowej.

BRAK KOMENTARZY