Niepokój z tramwajami w Olsztynie, co z Uranią?

0
423

Jak wygląda postęp prac na dwóch największych inwestycjach w Olsztynie. W przypadku jednej z nich trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Układanie wszystkich szyn już się zakończyło. Ratusz liczy na to, że w terminie kontraktowym – 16 października – wybudowane zostaną wszystkie słupy i rozwieszone będą sieci trakcyjne, że znakomita większość chodników i ścieżek rowerowych będzie ukończona.

Niepokój przy tramwajach

Nie wyklucza jednak, że będzie musiał pozwolić na wydłużenie czasu na dokończenie fragmentów ciągów pieszych czy rowerowych oraz zagospodarowanie terenu, jak też przywrócenie do porządku całej przestrzeni wokół inwestycji oraz nasadzenia zieleni.

Jazdy próbne będą możliwe dopiero wtedy gdy cała infrastruktura torowo – trakcyjna będzie zakończona. Władze Olsztyna zakładają, że rozpoczną się one w drugiej połowie października. Nowe linie tramwajowe zostaną włączone do systemu komunikacyjnego Olsztyna od 1 stycznia 2024 roku.
Wykonawca nie tylko realizuje inwestycję tramwajową, ale także równolegle wykonuje prace wykraczające poza główny kontrakt, które polegają na przebudowie fragmentów ulic wzdłuż linii tramwajowej.
Już wykonana została przebudowa ul. Wyszyńskiego, na którą udało nam się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie.

A dodatkowo przebudowane zostaną te fragmenty ulic Synów Pułku i Krasickiego, które nie były objęte podstawowym kontraktem na budowę II linii tramwajowej i te prace – zgodnie z planem – powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku.
Jak wygląda sama sprzedaż biletów w Olsztynie? W 2022 – 6 187 967 sztuk, natomiast 4 pierwsze miesiące 2023 roku to 1 965 412 sztuk.
W analogicznym okresie Olsztyńską Kartę Miejską wydano odpowiednio 10 463 szt.uk w okresie I-IV 23 -1 760 szt.

Co z przebudową Uranii?
Bez problemów realizowana jest przebudowa hali Urania. Obiekt przeszedł gruntowną metamorfozę. Zachowała się charakterystyczna kopuła, jednak sam obiekt jest znacznie większy.

Widownia na ponad cztery tys. osób, szereg nowych pomieszczeń, sal terapeutycznych czy sportowych, mniejsza sala rozgrzewkowa z widownią na tysiąc osób, ścianka wspinaczkowa, kryte lodowisko i podziemny parking – to najważniejsze elementy obiektu.
Prace na zewnątrz obiektu dobiegają końca. W tej chwili trwają głównie prace wykończeniowe i wyposażanie Uranii w niezbędny sprzęt. Jeszcze w październiku mają zacząć się odbiory techniczne.

BRAK KOMENTARZY