Nie chcą orzekać wspólnie z sędzią popieranym przez PiS

0
1114
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Dwoje sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie złożyło oświadczenie o odmowie orzekania w składzie z nowo powołanym sędzią.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Olsztynie – Małgorzata Tomkiewicz i Wiesław Kasprzyk w złożyli do prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie oświadczenie, w którym odmówili orzekania w składzie z Tomaszem Koszewskim, nowo powołanym Sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Tomasz Koszewski – zasłynął tym, że jako jedyny wspierał Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Stało się to podczas zebrania, na którym Nawacki podarł projekty uchwał olsztyńskich sędziów w obronie sędziego Pawła Juszczyszyna i przeciw politycznej „reformie” sądownictwa. Koszewski stwierdził, że zgłaszanie uchwał jest “stratą czasu”. – Sędziowie w swoim piśmie wskazali, że wydając takie oświadczenie respektują obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, w tym mają na względzie m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach przeciwko Sądowi Najwyższemu oraz uchwałę składu połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. – informuje Olgierd Dąbrowski-Żegalski rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. – Ponadto, sędziowie wskazali, że działają w trosce o prawidłowe funkcjonowanie wymia sprawiedliwości (niewydawanie orzeczeń, które mogą być dotknięte nieważnością) oraz powagę urzędu sędziego sądu okręgowego.
Dąbrowski-Żegalski zaznacza, że w ocenie kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie wydanie takiego oświadczenia obecnie nie wymaga podejmowania jakichkolwiek czynności służbowych w stosunku do jego autorów. – Sędziowie tym oświadczeniem wyrazili swój pogląd na kwestię dotyczącą sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sędziego wyłonionego w drodze konkursu przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną po 2018 r. Sędziowie Tomkiewicz i Kasprzyk jednocześnie poinformowali, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się pełnionego przez nich urzędu sędziego – stwierdził rzecznik sądu.
Nowo powołany sędzia Tomasz Koszewski do połowy października przebywa na zwolnieniu lekarskim i aktualnie nie ustalono jeszcze, jaki będzie konkretnie zakres jego obowiązków.

BRAK KOMENTARZY