Muzeum Bitwy pod Grunwaldem prezentuje odkrycia

0
311

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem zaprezentowało wyniki prowadzonych badań archeologicznych. Prowadzone były na miejscu jednego z największych starć w średniowiecznej Europie. 

Badania archeologiczne na polach bitwy pod Grunwaldem rozpoczęte zostały w roku 2014 z inicjatywy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oraz duńskiego Towarzystwa Archeologicznego Harja. Mają charakter międzynarodowy – do tej pory uczestniczyło w nich 164 poszukiwaczy z Polski, Danii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Litwy. Do tej pory przeszukano około 1100 ha terenu rozciągającego się między Stębarkiem, Grunwaldem, a Łodwigowem oraz w kierunku Frygnowa.

Poszukiwania prowadzone są z wykorzystaniem wykrywaczy metali (zwykłych i ramowych) z eksploracją każdego napotkanego sygnału. Uczestnicy badań wyposażeni są w urządzenia GPS, które rejestrują ścieżki poruszania się poszczególnych osób oraz pozwalają na dokładne zlokalizowanie w przestrzeni każdego zabytku ruchomego.

W wyniku poszukiwań pozyskano do tej pory zbiór zabytków archeologicznych liczący około 1 tys. pozycji. Połowa tego zbioru to artefakty, które można bezpośrednio powiązać z bitwą pod Grunwaldem – militaria (w tym liczne egzemplarze grotów bełtów i strzał, topory bojowe, fragmenty rękawicy pancernej oraz fragmenty uzbrojenia zaczepnego) elementy rzędu końskiego i wyposażenia jeździeckiego, numizmaty, drobne przedmioty użytku codziennego.

Na rok 2023 planowane są prace poza bezpośrednim terenem bitwy.

-Do tej pory nie jest wyjaśniona kwestia kierunku marszu wojsk polsko-litewskich na pole bitwy po zdobyciu Dąbrówna oraz miejsce postoju przed samą bitwą. Celem tegorocznych badań będzie próba prześledzenia drogi przemarszu na północ od Dąbrówna i zweryfikowanie hipotezy o miejscu postoju armii Jagiellońskiej – podkreślają przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.

Poszukiwania będą prowadzone na działkach między Starym Miastem, a Wierzbicą, których łączna powierzchnia wynosi około 160 ha. Weźmie w nich udział 50 osób.

BRAK KOMENTARZY