Musica Warmiensis. Frombork 25.08.2019 godz. 15:30

0
899

25 sierpnia 2019 roku o godz. 15:30 w bazylice archikatedralnej we Fromborku zabrzmią utwory z zapisów nutowych z XVIII i początku XIX w., które wykonywały działające przy warmińskich kościołach kapele.

Rękopiśmienne zapisy nutowe odnalezione zostały w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie. Na miejsce koncertów “Musica Warmiensis” zostały wybrane kościoły, przy których istniały zespoły muzyczne już w XVI wieku. Wcześniej koncerty odbyły się już w Olsztynie i Dobrym Mieście. Część utworów została skomponowana przez znanych z imienia i nazwiska, a część przez anonimowych kompozytorów. Są to kompozycje wokalno-instrumentalne o charakterze sakralnym: litanie, ofertoria i inne. W programie koncertu fromborskiego będzie można usłyszeć J. K. Vaňhala tercet Quis nos separabit, R. P. Krausa Litania de Beata Virginis Mariae oraz utwory anonimowych twórców.

Dla potrzeb projektu został stworzony zespół wokalno-instrumentalny „Cappella Warmiensis Restituta”, którego skład jest typowy dla przełomu okresu baroku i klasycyzmu. Chór składa się z 2 sopranów, 2 altów, 2 tenorów i 2 basów. Zespół instrumentalny składa się z 2 skrzypiec, 2 trąbek i basso continuo (pozytyw, wiolonczela, kontrabas). Muzycy zaangażowani w realizację projektu specjalizują się w wykonywaniu muzyki dawnej, a mieszkają w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Kielcach, Warszawie, Słupsku i Wejherowie.

Zespół „Cappella Warmiensis Restituta” występuje w składzie:

Mikołaj Zgółka (skrzypce, koncertmistrz), Kamila Guz (skrzypce), Bartosz Kokosza (wiolonczela), Krzysztof Sokołowski (kontrabas), Paweł Hulisz (trąbka), Emil Miszk (trąbka), Błażej Musiałczyk (pozytyw), Małgorzata Priebe (sopran), Maria Krueger (sopran), Anna Rocławska-Musiałczyk (alt), Marta Jundziłł (alt), Mateusz Warkusz (tenor), Szymon Duraj (tenor), Tomasz Chyła (bas), Filip Czajkowski (bas). Kierownikiem muzycznym zespołu jest Paweł Hulisz, a pomysłodawcą i kierownikiem całego przedsięwzięcia ks. dr Tomasz Garwoliński.

Koncert w katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja Apostoła we Fromborku, która nazywana jest Matką Kościołów Warmińskich, będzie ukoronowaniem tego przedsięwzięcia i ostatnią okazją do poznania zapomnianych na dwieście lat utworów. Wstęp wolny.

BRAK KOMENTARZY