Mniej papierów. Cele Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2020 rok

0
208

Odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek systemu oświaty to jeden z najważniejszych celów ministerstwa edukacji na przyszły rok.

Resort edukacji opracował plan działalności na rok 2020, a w nim cztery najważniejsze cele do realizacji w przyszłym roku.

Jak wynika z dokumentu, minister Dariusz Piontkowski postawi na odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek systemu oświaty. Planowana jest m.in. organizacja prac grupy roboczej, która pomoże opracować wykazu dokumentów stosowanych zwyczajowo w praktyce szkół i placówek a rekomendowanych do zniesienia.

Efektem ma być wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych MEN pakietu projektów aktów prawnych realizujących zadanie odbiurokratyzowania i uproszczenia procedur. Przewidywane jest też przygotowanie rekomendacji dla dyrektorów szkół i placówek, organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły i placówki, dotyczących dokumentacji, której przygotowanie nie wynika z obowiązujących przepisów. Do dyrektorów szkół, placówek i nauczycieli trafi specjalna broszura informacyjna.

Priorytetem MEN będzie też szkolnictwo zawodowe – MEN chce upowszechniać i promować wprowadzone zmiany i działać na rzecz rozwoju współpracy z pracodawcami „w zakresie podnoszenia adekwatności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego”. Resort planuje m.in. dziesięć branżowych forów edukacyjnych (spotkań z branżami).

W przyszłym roku nacisk będzie kładziony również na upowszechnienie nowoczesnych metod kształcenia w związku z wprowadzaniem zmian programowych w kształceniu ogólnym. Według ministerialnych założeń 30 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych weźmie udział w szkoleniach z tego zakresu, a kolejnych 2 tysiące szkół zostanie doposażonych w narzędzia TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica”.

Wśród celów jest ponadto wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY