Milionowe inwestycje na terenie MOF Olsztyna

0
358

Ponad 300 milionów złotych na rozwój Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Skorzysta stolica regionu i siedem podmiejskich gmin. 

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) kierunkuje wsparcie funduszy europejskich terytorialnie, wykorzystując już po raz drugi w tym celu specjalny instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Zaadresowany jest do trzech biegunów wzrostu w województwie warmińsko-mazurskim, w tym ich miejskich obszarów funkcjonalnych tzw. MOF. Są to Olsztyn, Elbląg i Ełk, co wynika z pozycji tych miast w regionie, która jest określona w celu głównym strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

W ramach programu regionalnego FEWiM zaplanowano na to w sumie dla trzech MOF-ów 8 proc. budżetu programu, tj. 142 mln euro (103 mln EFRR oraz 39 mln EFS+).

– Dotychczas w ramach budżetu RPO WiM 2014-2020 zarządzający obszarami, tj. związki ZIT, miały do dyspozycji nieco ponad 6 proc. alokacji – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – To wskazuje na jeszcze silniejsze niż poprzednio skoncentrowanie przez zarząd województwa interwencji na trzech najsilniejszych gospodarczo terenach. By te pieniądze zaoferować, musieliśmy podpisać porozumienia terytorialne.

Porozumienie obejmuje m.in. silny gospodarczo obszar regionu MOF Olsztyna. Skupia na swym terenie partnerstwo gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. To one podejmują się realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego ZIT dla MOF Olsztyna.

W ramach FEWiM na projekty realizowane na terenie gmin MOF Olsztyna przekazujemy ponad 73,5 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 51,3 mln EUR, a z Europejskiego Funduszu Społecznego+ 19,3 mln EUR. Pula środków unijnych zostanie uzupełniona pieniędzmi z budżetu państwa w wysokości 1,5 mln euro – przyznanym regionowi w kontrakcie programowym dla województwa warmińsko-mazurskiego). Skorzysta z nich ponad 235 tys. mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

– Daje to łącznie prawie 122 mln euro do zainwestowania na preferencyjnych warunkach – dodaje Marcin Kuchciński. – Spodziewamy się, że instytucje funkcjonujące w MOF Olsztyna będą ubiegać się o fundusze także w regularnych konkursach. Obiecujemy również wsparcie Olsztyna w ubieganiu się o pieniądze europejskie w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. W systemie instytucjonalnym tego programu mamy swoich emisariuszy. Liderem ZIT MOF jest prezydent Olsztyna i oddając mu dziś symbolicznie tak znaczną część budżetu naszego programu regionalnego liczę, że realizacja porozumienia będzie odpowiedzią nie tylko na nowe wyzwania Olsztyna, ale również na wyzwania i potrzeby całej warmińsko-mazurskiej ziemi.

Środki na instrument ZIT dla MOF Olsztyna zagwarantowane w programie dostępne będą w dedykowanych liniach budżetowych w trybie konkurencyjnym, co oznacza zamknięte dla wnioskodawców z obszaru MOF Olsztyna konkursy.

– Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to podstawowe narzędzie wspólnego zarządzania obszarem większym niż jedna gmina. – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – My ją realizujemy wspólnie  z Barczewem, Dywitami, Gietrzwałdem, Jonkowem, Purdą i Stawigudą. Wartość tej współpracy ze znaczącym wsparciem samorządu województwa udowodniliśmy już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dzięki temu wtedy powstało Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, zadbaliśmy też o tzw. drogi trzeciorzędne. W nowej perspektywie stawiamy na edukację, działania społeczne, dalszy rozwój transportu zbiorowego, ekomobilność, a także – co szczególnie ważne dla terenów poza Olsztynem – rozwój sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

BRAK KOMENTARZY