MF podało kwoty ostateczne subwencji i udziałów w PIT w 2021 r. dla wszystkich JST

0
323
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł

Resort finansów przedstawił ostateczne roczne kwoty subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw w 2021 r., przyjęte na podstawie ustawy budżetowej na 2021 rok.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 190) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych na 2021 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin wyniesie w 2021 r. prawie 31,8 mld zł, część wyrównawcza 9,55 mld zł, część równoważąca 808,3 mln zł. Wpływy gmin z tytułu udziału w podatku PIT mają wynieść w tym roku 43,78 mld zł.

Powiaty w ramach subwencji dostaną w sumie 24 mld zł, z czego 19,36 mld wyniesie część oświatowa. Przewidywane wpływy powiatów z PIT w 2021 r. wyniosą łącznie 11,73 mld zł.

Subwencja ogólna dla województw wyniesie w 2021 r. 2,97 mld zł, z czego 1,73 mld to część wyrównawcza, 659,8 mln zł część oświatowa i prawie 575 mln część regionalna.

Źródło:samorzad.pap.pl

BRAK KOMENTARZY