Generalny Pomiar Ruchu 2020 na drogach krajowych Warmii i Mazur

0
175

Rozpoczyna się Generalny Pomiar Ruchu 2020. Pierwsze pomiary na drogach krajowych odbędą się dziś, w czwartek 23 stycznia.

  • Pomiar potrwa cały rok metodą wideorejestracji
  • 129 punktów pomiarowych w województwie warmińsko-mazurskim
  • Wyniki będą dostępne w I półroczu 2021 r.

W jaki sposób liczone są pojazdy?

Liczenie pojazdów poruszających się po drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim odbywać się będzie w 129 punktach pomiarowych. Pomiary odbywać się będą w sposób automatyczny, za pomocą zlokalizowanych przy drogach zarządzanych przez GDDKiA stacji ciągłego pomiaru ruchu oraz za pośrednictwem kamer usytuowanych w punktach pomiarowych, gdzie nie ma systemu automatycznego pomiaru ruchu. Generalny Pomiar Ruchu nie obejmie odcinków dróg krajowych, które znajdują się w miastach na prawach powiatu i nie są administrowane przez GDDKiA. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej w jak najlepszym stanie.

Generalny Pomiar Ruchu wykonywany jest co pięć lat, a liczenie pojazdów prowadzone jest piętnaście razy w roku, w specjalnie wyznaczonych i oznakowanych punktach na drodze. Dziewięć pomiarów w ciągu dnia (od godz. 6 do 22) i sześć w nocy (od godz. 22 do 6).Częstotliwość pomiarów uzależniona jest od typu punktu pomiarowego. Zebrane dane, z podziałem na kategorie pojazdów (rowery, motocykle, samochody osobowe, dostawcze o masie całkowitej do 3,5 t, ciężarowe powyżej 3,5 t bez przyczep, ciężarowe powyżej 3,5 t z przyczepą, autobusy i ciągniki rolnicze) pozwolą obliczyć średni dobowy ruch roczny.

Natężenie ruchu wg GPR 2015

Średnie dobowe natężenie ruchu na drogach krajowych województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 roku wyniosło 6133 poj./dobę i było najniższe w kraju. Dla wszystkich dróg krajowych w Polsce wynosi ono 11 178 pojazdów na dobę.

Na Warmii i Mazurach najbardziej obciążoną ruchem drogą jest „siódemka”, na której średnie dobowe natężenie ruchu kształtuje się na poziomie kilkunastu tysięcy pojazdów na dobę. Największe natężenie ruchu zanotowano na odcinku od granicy województwa pomorskiego do Elbląga. W 2015 roku przejeżdżały tam średnio na dobę 19 354 pojazdy.

Duży ruch ma miejsce także na odcinkach dróg krajowych przebiegających przez miasta, gdzie na ruch tranzytowy nakłada się ruch lokalny. Największe średnie natężenie ruchu w 2015 roku było na drodze krajowej nr 65 w Ełku  – 23 397 pojazdów na dobę oraz na drodze krajowej nr 51 w Bartoszycach – 21 274 pojazdów na dobę.

Z kolei najniższe natężenie ruchu odnotowano w 2015 roku na odcinku drogi krajowej nr 58 Zgniłocha – Jedwabno, po którym poruszało się średnio 1448 pojazdów na dobę.

W 2015 roku średnie natężenie ruchu na drogach dojazdowych do Olsztyna wzrosło

w stosunku do roku 2010 i kształtowało się następująco:

  • DK16 Olsztyn – Barczewo – 16 459 poj./dobę (12 689 poj./dobę w 2010),
  • DK16 Olsztyn – Gietrzwałd – 12 215 poj./dobę (10 174 poj./dobę w 2010),
  • DK51 Olsztyn – Dobre Miasto – 9 148 poj./dobę (7 860 poj./dobę w 2010),
  • DK51 Olsztyn – Stawiguda – 14 033 poj./dobę (12 581 poj./dobę w 2010).

Po co wykonywane są pomiary ruchu?

Oficjalne wyniki GPR 2020 wraz z syntezą będą dostępne do końca pierwszego kwartału 2021 roku. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu stanowią jedną z najbardziej istotnych informacji o zarządzanej sieci drogowej. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące budowy nowych dróg: ich przekroju, geometrii i skrzyżowań. Określane są wskaźniki ekonomiczne decydujące o realizacji inwestycji lub jej zaniechaniu, przeprowadzeniu remontu i jego zakresie. Na podstawie wyników podejmowane są też decyzje związane z klasyfikacją dróg, ustalaniem ciągów dróg i ich priorytetów w sieci drogowej w skali kraju i międzynarodowej.

BRAK KOMENTARZY