Elbląska Szkoła Eksperymentu

0
145

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. 

Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych, doskonalących oraz w kołach zainteresowań również w roku szkolnym 2021/2022. Po rozpoczęciu roku szkolnego zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca dla uczniów i rodziców. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w sekretariatach szkół oraz na ich stronach internetowych.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych uczniów klas I i II z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących, poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli oraz podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów i organizacja zajęć dodatkowych.

Wsparciem objętych zostanie 600 uczniów (klas I i II) oraz 30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii). Przewidziano również pomoc dla 60 rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w projekcie w zakresie podniesienia kompetencji wychowawczych.

Przedmiotem projektu „Elbląska Szkoła Eksperymentu” jest także doposażenie elbląskich liceów ogólnokształcących w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy. Istotnym elementem realizowanego wniosku jest również utworzenie specjalistycznych pracowni przedmiotowych w ramach Elbląskiego Centrum Eksperymentu zlokalizowanego przy ulicy Rawskiej w Elblągu. Centrum zapewni możliwość nowoczesnej edukacji w zakresie matematyki, fizyki, chemii i biologii w pracowniach przedmiotowych wyposażonych kompleksowo w sprzęt komputerowy oraz interaktywne pomoce naukowe, umożliwiające nauczanie metodą eksperymentu.

Pracownie przedmiotowe w czterech elbląskich liceach ogólnokształcących zostały już doposażone w specjalistyczne meble laboratoryjne.

BRAK KOMENTARZY