Drogowcy wybrali wykonawcę obwodnicy na Mazurach

0
645

Komisja przetargowa zakończyła ocenę ofert w postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Wiadomo kto wykona te prace. 

Obecny przetarg to ponowne postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy obwodnicy.

Pierwsze postępowanie unieważniliśmy, ponieważ złożone oferty przekroczyły nasz budżet. W obecnym przetargu, tak jak w poprzednim, złożone oferty przekroczyły nasz budżet, który wynosił 59 437 500,00 zł. Najniższą cenę 109,4 mln zł zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, najwyższą 137,3 mln zł, firma Trakcja z Warszawy informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiej delegacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Drogowcy podjęliśmy jednak decyzję, że tym razem nie będą unieważniać postępowania i po sprawdzeniu ofert wystąpili o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu inwestycji zwiększający finansowanie zadania i mogliśmy przystąpić do wyboru wykonawcy.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

-Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 kmzapowiadają drogowcy. 

BRAK KOMENTARZY