Decyzja sądu w sprawie protestu rolników pod Stawigudą

0
501

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozstrzygnął sprawę protestu rolników. Chcieli blokować centrum dystrybucyjne Biedronki na terenie gminy Stawiguda.
13 lutego 2024 r. Urząd Gminy w Stawigudzie otrzymał zawiadomienie o zamiarze organizacji “Zgromadzenia publicznego zaplanowanego na terenie gminy Stawiguda”.  Organizator wskazał, że ma ono się rozpocząć 20 lutego o godz. 9 i ma potrwać do dnia 27 lutego do godz. 9.
– Miało ono polegać na całkowitej blokadzie ronda znajdującego się na zjeździe z drogi ekspresowej S51 w kierunku Warszawy, zablokowaniu dróg serwisowych S51 przyległych do tego ronda oraz zjazdów i wyjazdów z tego ronda. Blokadą miała być objęta także cała droga gminna, która przylega do tego ronda – ul. Biedronkowa biegnąca w kierunku Unieszewa w stronę lasu – informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. 
Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda wydał decyzję zakazującą odbycia wskazanego wyżej zgromadzenia. Uznał, że może zagrażać “mieniu w znacznych rozmiarach”.

W uzasadnieniu tej decyzji wójt gminy wskazał, że siedmiodniowy czas trwania zgromadzenia, obejmującego całkowitą blokadę ronda i dróg przylegających, może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

To przeterminowanie przeznaczonych do szybkiej dystrybucji części towarów oraz brak możliwości zapewnienia ciągłości dostaw do sieci sklepów, a w konsekwencji nawet zamknięcie 213 sklepów zaopatrywanych z tego centrum, co wygeneruje straty dla firmy w wysokości rzędu 125 mln zł.
Organizator protestu odwołał się od decyzji wójta Gminy Stawiguda do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Stwierdził, że utrudnienie dojazdu do centrum dystrybucyjnego nie jest wystarczającą przyczyną do wydania zakazu zgromadzenia.
–  Odwołujący wskazał też, że zgromadzenie zwykle wiąże się z niedogodnościami, które jednak nie powinny niweczyć prawa do wolności zgromadzeń. Ponadto, zdaniem Odwołującego, spółka, do której należy centrum dystrybucyjne w Stawigudzie ma możliwość zapewnienia funkcjonowania sieci w oparciu o inne centra logistyczne i magazyny zlokalizowane na terenie Polski – zaznacza Barczak. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie 19 lutego 2024 r. wydał postanowienie, w którym oddalił odwołanie od decyzji Wójta Gminy Stawiguda o zakazie zgromadzenia publicznego.
– W ocenie Sądu Okręgowego w Olsztynie, organ wydający zaskarżoną decyzję podjął wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, przeprowadził potrzebne w tym celu dowody oraz rozpatrzył cały materiał dowodowy w sposób wyczerpujący – informuje Adam Barczak. 
W ocenie sądu, okoliczność, że mogłoby dojść do powstania takiej straty, została w zaskarżonej decyzji dostatecznie wykazana. Całkowita blokada ronda i dróg dojazdowych uniemożliwi wyjazd samochodów ciężarowych w celu dystrybucji towaru, przy czym stan ten trwać miałby przez okres 7 dni. Sytuacja taka doprowadziłaby w efekcie także do tego, że lokalna społeczność mogłaby pozostać bez dostaw podstawowych artykułów spożywczych.
Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne i służy na nie zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

BRAK KOMENTARZY