Areszt wobec podejrzanego o zabójstwo w Biskupcu

0
272

Sąd Rejonowy w Biskupcu zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Przemysława A. podejrzanego m.in. o zabójstwo mężczyzny w Biskupcu.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Biskupcu skierował do Sądu Rejonowego w Biskupcu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Przemysława A. podejrzanego o zabójstwo mężczyzny z użyciem ostrego narzędzia oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczkę przed policją. Do tych zdarzeń miało dojść w nocy z 4 na 5 sierpnia 2022 r. w Biskupcu.

Sąd Rejonowy w Biskupcu  uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec Przemysława A. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zgromadzone w sprawie dowody w bardzo wysokim stopniu uprawdopodobniają popełnienie przez Przemysława A. zarzuconych mu czynów. W ocenie sądu, z uwagi na fakt grożącej podejrzanemu surowej kary, istnieje obawa, że przebywając na wolności mógłby on podejmować próby ucieczki i ukrywania się bądź bezprawnego wpływania na zeznania świadków. Dlatego też, zdaniem sądu, jedynie zastosowanie wobec Przemysława A. tymczasowego aresztowania może w pełni zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

BRAK KOMENTARZY