Kredyty gotówkowe w banku.Wybierz najlepszą ofertę

0
280

Kredyty gotówkowe są jednym z najpopularniejszych sposobów na wsparcie bieżącej konsumpcji. Przed zaciągnięciem tego typu zobowiązania warto wiedzieć, jakie są oczekiwania banków w tej materii. Pozwoli to lepiej przygotować się do całego przedsięwzięcia i zawalczyć o najkorzystniejszą ofertę.

W 2019 roku banki i SKOKi udzieliły łącznie 7,45 milionów kredytów gotówkowych. Wartość tego typu zobowiązań udzielonych na przestrzeni roku wyniosła 72 mld zł. Zgodnie z prognozami Biura Informacji Kredytowej (BIK) wartość udzielonych kredytów w 2020 roku wzrośnie do 75 mld zł. Trend ten potwierdza duże zainteresowanie taką formą finansowania. Zobaczmy zatem, z czego wynika duża popularność kredytów gotówkowych i na co banki zwracają uwagę, oceniając  złożony wniosek.

Kredyt gotówkowy przeznaczysz na co chcesz

Jest przynajmniej kilka dowodów wpływających na popularność kredytów gotówkowych. Przede wszystkim to duża dostępność, gdyż rozwiązanie to oferowane jest przez niemal każdy bank. Kolejnym atutem jest brak konieczności definiowania celu, na jaki przeznaczone zostaną środki pochodzące z kredytu, co daje pełną swobodę w dysponowaniu gotówką. Od strony technicznej kredyty gotówkowe oferują szeroki zakres dostępnych kwot (od kilkuset do ponad dwustu tysięcy złotych) oraz zróżnicowany okres spłaty sięgający nawet 10 lat. Wszystko to pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb potencjalnego kredytobiorcy

Uproszczone procedury kredytowe

 Działalność kredytowa jest głównym źródłem dochodów banków, dlatego starają się one zwiększać dostępność swoich ofert względem konkurentów. W tym celu upraszczają procedury i zmniejszają liczbę dokumentów niezbędnych do otrzymania finansowania. Aktualnie, poza wnioskiem kredytowym, najczęściej wymagany jest:

  • dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy,
  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające osiągane dochody, lub,
  • wyciąg z konta osobistego (przeważnie za ostatnie 3 miesiące)

Dochody wnioskodawcy filarem oceny zdolności kredytowej

Osoba planująca zaciągnąć zobowiązanie musi poddać się ocenie zdolności kredytowej, dzięki której bank sprawdzi, czy sytuacja finansowa pozwoli na terminową spłatę potencjalnego zadłużenia. W tym celu brana jest pod lupę wysokość, częstotliwość i jakość osiąganych dochodów. Znaczenie ma czy wpływy na rachunek dokonywane są tytułem umowy o pracę czy np. są efektem prowadzonej działalności gospodarczej.

Następnie miesięcznie dochody pomniejszane są o przypadające na ten sam okres koszty. Wynikają one m.in. z konieczności utrzymania gospodarstwa domowego czy samochodu. Bank weźmie także pod uwagę obciążenia wynikające z obsługi innych zobowiązań finansowych. W efekcie instytucja finansowa może ocenić, czy osoba ubiegająca się o kredyt generuje nadwyżki finansowe pozwalające na obsługę nowego zobowiązania.

Bank sprawdzi historię kredytową w BIK

Kolejnym elementem istotnym z punktu widzenia banku jest weryfikacja historii kredytowej wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Dzięki rejestrom tej instytucji bank może ocenić, jak osoba ubiegająca się o finansowanie podchodziła do spłaty swoich dotychczasowych zobowiązań. Jeśli w przeszłości dochodziło do rażących opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek to kredytodawca może odrzucić wniosek. Mniej dotkliwą konsekwencją może być zaostrzenie warunków finansowania w postaci np. podwyższonego oprocentowania.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto porównać oferty

Osoby posiadające zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie zobowiązania w odpowiedniej kwocie, nie powinny ulegać emocjom, tylko na spokojnie przeprowadzić „konkurs” ofert. Szczególnie, że dostępne obecnie rozwiązania pozwalają zrobić to bez konieczności wychodzenia z domu. W tym celu wykorzystać można np. porównywarkę kredytów gotówkowych dostępną pod adresem https://finanse.rankomat.pl/kredyty/gotowkowe/. Narzędzie jest bezpłatnie i nie wymaga załączania dodatkowych dokumentów.

Poza wysokością miesięcznej raty, czy całkowitego kosztu kredytu, dobrze jest także porównać inne elementy oferty. Warto przykładowo sprawdzić, czy wraz z kredytem konieczne jest założenie konta osobistego i jakie pociąga to za sobą koszty. Można też zweryfikować, czy bank oferuje wakacje kredytowe, korzystając z poradnika https://finanse.rankomat.pl/poradniki/wakacje-kredytowe/. Ilość informacji pozwalających na wybór najlepszej oferty może być na początku przytłaczająca, jednak posiadając odpowiednie podstawy, zwiększamy swoją szansę na wybór najlepszej oferty na rynku.

 

BRAK KOMENTARZY