48,2 mln euro na inwestycje strategiczne dla MOF Olsztyna

0
264

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostanie zawarte porozumienie terytorialne oraz wstępne umowy na realizację trzech strategicznych projektów pomiędzy samorządem województwa warmińsko-mazurskiego a Partnerstwem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

 To już piąte porozumienie terytorialne pomiędzy samorządem województwa a partnerstwem gmin utworzonym na obszarze strategicznej interwencji. Czwartkowe porozumienie obejmie  obszar MOF Olsztyna, na terenie którego znajdują się gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, pozwoli na realizację trzech projektów strategicznych, ważnych nie tylko dla MOF Olsztyna, ale też całego regionu.

Mowa o budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej, modernizacji olsztyńskiego planetarium wraz z utworzeniem Habitatu Księżycowego oraz budowie Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie.

Łączna wysokość środków przeznaczonych w porozumieniu na finansowanie tych przedsięwzięć w ramach FEWiM wynosi ponad 45,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 2,6 mln euro z budżetu państwa w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To łącznie 48,2 mln euro na inwestycje strategiczne dla MOF Olsztyna.

 Przekazane  28 marca środki uzupełnią te, które obszar olsztyński otrzyma w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

BRAK KOMENTARZY