Wyrok w sprawie o przestępstwo seksualne wobec małoletniej

0
213
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał na karę 3 lat pozbawienia wolności Iqbala H. K. oskarżonego o przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej poniżej 15 roku życia.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 12 sierpnia 2021 r. w jednym z lokali gastronomicznych w Orzyszu. Według ustaleń prokuratora Iqbal H. K. (obywatel Bangladeszu) miał wówczas przemocą doprowadzić osobę małoletnią poniżej 15 roku życia do tzw. innej czynności seksualnej.

Proces Iqbala H. K. toczył się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Z uwagi na ochronę ważnego interesu prywatnego małoletniej pokrzywdzonej sąd w całości wyłączył jawność rozprawy. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Iqbala H. K. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go za to na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz utrzymywania i nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzoną małoletnią przez okres 10 lat.

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie miał wątpliwości, że Iqbal H. K. dopuścił się przestępstwa seksualnego wobec pokrzywdzonej małoletniej. Oskarżony doprowadził ją do innej czynności seksualnej wbrew jej woli, stosując wobec niej przemoc w formie naruszenia nietykalności cielesnej małoletniej (popychanie, przytrzymywanie, pociąganie za rękę). W tym przypadku ta przemoc nie miała dużego nasilenia, ale jej użycie w toku postępowania zostało bezsprzecznie przez sąd potwierdzone.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

BRAK KOMENTARZY