Wojewódzkie podsumowanie roku.2019 – rok kontynuacji i zmian

0
712
Trzeci od lewej wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki z beneficjentami umów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Koniec i początek każdego roku jest zwyczajowo czasem podsumowań i planów. Z punktu widzenia przedstawiciela rządu w terenie, jakim jest wojewoda, miniony rok oznaczał zarówno realizację polityki dobrej zmiany, jak i wprowadzanie nowych pomysłów, z myślą o wsparciu mieszkańców naszego regionu i kompleksowym jego rozwoju.

Rok 2019 był bardzo intensywny, jeśli chodzi o kontynuację sztandarowych programów społecznych rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Z dumą należy zauważyć, że pomoc na niespotykaną dotąd skalę polepszyła jakość życia dzieci, całych rodzin i seniorów.

Pomoc+

W ubiegłym roku na wypłatę oraz obsługę świadczeń wychowawczych 500+ gminom z województwa przekazano środki w łącznej wysokości 1.159.632.291 zł na realizację 2.283.413 świadczeń dla 235.985 dzieci. Tylko w styczniu 2020 roku na konto jednostek przekazano miesięczną transzę w wysokości 211.606.226 zł.

W ramach programu Senior+ dofinansowanie otrzymało 35 projektów na kwotę w wysokości 3.938.032 zł – powstaną 3 nowe Dzienne Domy Senior+ oraz 16 Klubów Senior+, łącznie na 307 miejsc. Do końca lutego br. zostaną ogłoszone wyniki zakończonego już kolejnego naboru.

Na realizację programu Maluch+ edycja 2019 w województwie warmińsko-mazurskim wpłynęło łącznie 66 ofert dotyczących dofinansowania działań na rzecz tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki w 92 instytucjach. Pozyskane wsparcie wyniosło 5,9 mln. zł. Zadania są w trakcie realizacji.

Zdrowie

W ubiegłym roku nie brakowało również inwestycji w szeroko pojętą ochronę zdrowia mieszkańców województwa. Jako przykłady należy podać m.in. przekazanie środków z rezerwy budżetu wojewody na wyposażenie kilku placówek w sprzęt medyczny, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych. W wyniku współpracy wojewody z Centrum Egzaminów Medycznych w minionym roku Lekarskie Egzaminy Końcowe były dwukrotnie organizowane w naszym województwie.

Drugi od lewej Artur Chojecki wojewoda warmińsko-mazurski w nowo otwartej bazie LPR w Gryźlinach (gm. Stawiguda)

Drogi i transport

Rok 2019 to także okres realizacji wielu inwestycji drogowych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zawarto 368 umów o udzielenie dofinansowania zadań, a wypłacone środki w wysokości 226 716 000 zł pozwolą na budowę, przebudowę i remont około 460 km dróg lokalnych. Ponadto, w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w naszym województwie utworzono 21 nowych linii.

Polityka finansowa

Dzięki racjonalnej polityce finansowej udało się zagospodarować w budżecie wojewody warmińsko-mazurskiego oszczędności, które przeznaczono na najpilniejsze zgłaszane potrzeby. Były to m.in.: zakupy inwestycyjne dla szkół, zakupy sprzętu medycznego do szpitali, doposażenie przejść granicznych, czy dofinansowanie stacji sanepidu i ochrony zabytków.

E-urząd

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie został uruchomiony system rezerwacji on-line wizyt do Oddziału legalizacji pobytu cudzoziemców, w tym rezerwacje grupowe dla rodzin z małoletnimi dziećmi, co praktycznie zlikwidowało kolejki. Ponadto, w Kętrzynie  powstał Terenowy Punkt Paszportowy, a w kilku punktach regionu kontynuowano „Wieczory z paszportem”.

Rok 2020 będzie czasem kontynuacji tych programów i działań, które przynoszą wymierne korzyści rodzinom, jak i niwelują wieloletnie zapóźnienia inwestycyjne naszego regionu. Mieszkańcy województwa zasługują na szczególne dowartościowanie z racji pozytywnych zmian zachodzących w gospodarce naszego kraju.

red

BRAK KOMENTARZY