Więcej na wod-kan. 590 mln zł na poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji

0
181

Z 200 mln do 590 mln zł zostanie zwiększony budżet programu priorytetowego NFOŚiGW, którego celem jest poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji – poinformował we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

„Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym programem planujemy zwiększyć jego budżet z 200 mln zł do 590 mln zł” – podkreślił na konferencji prasowej minister.

W ramach programu będzie można otrzymać pożyczki m.in. na budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości.

„Wsparcie finansowe będzie można również przeznaczyć na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia kanalizacyjne, budowę sieci wodociągowych oraz tworzenie ujęć wody czy stacji uzdatniania wody” – dodał minister.

Jak zaznaczył, pożyczki będą mogły być częściowo umarzane w zależności od sytuacji finansowej gminy.

Minister odniósł się też do problemu zagospodarowania odpadów rolniczych zapowiadając program w tym zakresie dla całego kraju. Kowalczyk przypomniał, że w ramach programu pilotażowego NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzonego w 7 gminach na terenie powiatów ostrowskiego i ostrołęckiego, gminy złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 406 tys. zł.

„W związku z większą ilością odebranych odpadów łączna kwota ta została zwiększona do ponad 570 tys. zł. Efektem zrealizowanych działań jest zagospodarowanie ponad 1156 ton odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – powiedział minister Kowalczyk.

Zdaniem ministra pilotaż programu zbierania i unieszkodliwiania foliowych opakowań wypadł bardzo pomyślnie, dlatego resort zdecydował, że zostanie on wdrożony na terenie całego kraju.

„Przeznaczymy na to 100 mln zł ze środków NFOŚiGW. Planujemy, że masa odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu wyniesie co najmniej 200 tys. ton” – dodał.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY