Unijne środki z polityki spójności dla woj. warmińsko-mazurskiego na opanowanie pandemii

0
161

Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat finansowych, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.

Jak podano w komunikacie KE, ok. 15 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności zostanie skierowanych na zakup sprzętu medycznego. Za tę kwotę zakupionych będzie sześć respiratorów, karetka pogotowia ratunkowego, 11 defibrylatorów, 40 łóżek szpitalnych dla oddziałów intensywnej terapii oraz sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji w szpitalach w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie. Wsparcie finansowe uzyska też regionalna stacja sanitarno-epidemiologiczna.

Dodatkowo ok. 3,5 mln euro zostanie przeznaczonych na ochronę przed koronawirusem dla domów pomocy społecznej, placówek medycznych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładów opieki i hospicjów.

Z kolei przedsiębiorstwa w regionie, które poniosły straty finansowe w wyniku pandemii COVID-19, otrzymają niemal 120 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji i pożyczek będzie miało na celu utrzymanie miejsc pracy przez dofinansowanie wynagrodzeń oraz zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw.

Ponadto dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i organizacje pozarządowe, które odgrywają istotną rolę w czasie pandemii, realizując takie działania, jak rozprowadzanie maseczek ochronnych oraz uruchamianie specjalnych linii telefonicznych oferujących wsparcie psychologiczne.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira podkreśliła, że Komisja Europejska jest gotowa do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić szybkie przyjęcie nadzwyczajnych środków niezbędnych do opanowania pandemii koronawirusa. “Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Polski, który jest zgodny z tym podejściem. Zachęcam też inne regiony w Polsce i Europie do skorzystania z elastyczności oferowanej przez politykę spójności, aby reagować na kryzys zdrowotny i finansowy wywołany COVID-19” – dodała.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY