Umowa na budowę obwodnicy na Mazurach

0
254

Blisko 110 mln zł będzie kosztować projekt i budowa obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Właśnie podpisano umowę w tej sprawie. 

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, zawarta umowa jest efektem ponownego przetargu na wyłonienie wykonawcy obwodnicy. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty przekroczyły zakładany budżet.

-W obecnym przetargu oferty również przekroczyły budżet, ale tym razem podjęliśmy decyzję, że nie będziemy unieważniać postępowania. Po sprawdzeniu ofert wystąpiliśmy o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Minister Infrastruktury zatwierdził aneks do Programu inwestycji zwiększający finansowanie zadania i można było przystąpić do wyboru wykonawcy. Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaproponowała firma Unibep z Bielska Podlaskiego – 109,4 mln zł.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2

BRAK KOMENTARZY