Wsparcie dla ratowników wodnych na Warmii i Mazurach

0
98
Marszałek Gustaw Marek Brzezin, wraz z beneficjentami

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zostały podpisane umowy o przyznaniu dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku. 

Rokrocznie spotykamy się na podpisaniu umów na zadania, na które samorząd województwa przekazuje 450 tysięcy złotych. Jest to znaczna kwota, ale na pewno potrzeba jeszcze znacznie więcej, żeby zabezpieczyć Państwa całoroczną służbę. Chcę serdecznie podziękować za Państwa pracę. Z pewnością bezpieczeństwo nad wodą, zwłaszcza w naszym regionie, jest bardzo ważne, a Państwo właśnie to zapewniają. Staramy się wspierać tą pracę, organizując właśnie takie konkursy–  powiedział marszałek Gustaw Marek Brzezin.

Dotacje, w tym roku, trafią do sześciu organizacji dbających o zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach Warmii i Mazur. Otrzymują je:

  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzyma 156 tys. zł na realizację zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku”.
  • 131 tys. zł otrzyma Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku na „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 roku”.
  • „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych” to zadanie, na którego realizację Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma 61 tys. zł dotacji.
  • Mazurska Służba Ratownicza z siedzibą w Okartowie zrealizuje projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Jeziora Śniardwy i południowych akwenach Wielkich Jezior Mazurskich w 2020 roku”. Kwota wsparcia to 41 tys. zł.
  • 37 tys. zł otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach – Jednostka Ratownictwa Wodnego na realizację zadania „Bezpieczne lato 2020”.
  • PODWODNIKOWI  Szkole Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych z siedzibą w Szkolnikach koło Orzysza przyznano 24 tys. zł dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizowania i przeprowadzania szkoleń ratowników  wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Beneficjenci dziękowali za możliwość otrzymania dotacji i podkreślali, że każde środki przekazane na ratownictwo wodne są bardzo istotne i na pewno zostaną bardzo dobrze spożytkowane.

Fotorelacja:

 

BRAK KOMENTARZY