Województwo warmińsko-mazurskie przewodniczy Konwentowi Marszałków

0
243
Marszałek Gustaw Marek Brzezin rozpoczyna Konwent

Województwo warmińsko-mazurskie po ośmiu latach przejęło przewodnictwo w Konwencie Marszałków Województw RP. Pierwsze posiedzenie w regionie odbywa się dzisiaj (12 lipca). 

W posiedzeniu udział biorą marszałkowie i wicemarszałkowie wszystkich województw. Swój udział zapowiedzieli także m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki oraz zastępca prezesa Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski.

Po raz drugi doczekaliśmy się przewodniczenia Konwentu Marszałków. Przyjeżdżają marszałkowie z całej Polski i prowadzą debatę i konferencje na temat bieżących spraw i problemów. Dyskutujemy na tematy związane z turystyką, ekonomią społeczną, ale także ważną kwestią jest stan wdrażania pieniędzy unijnych i przyszła perspektywa finansowa – powiedział Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym, który analizuje i opiniuje propozycje zmian prawnych oraz omawia aktualne problemy samorządów. Posiedzenia kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Oprócz wytężonej pracy, będzie również czas na zwiedzanie województwa-  Wybieramy się do Gietrzwałdu do Sanktuarium, a także na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem. Zaprosiłem wszystkich marszałków do uczestniczenia, w tym ważnym wydarzeniu historycznym. Większość zdeklarowała się, że weźmie udział i myślę, że w całą Polskę pójdzie przekaz, że Warmia i Mazury jest gotowa na przyjmowanie gości – dodaje marszałek Gustaw Marek Brzezin.

BRAK KOMENTARZY