Ustalono budżet powiatu olsztyńskiego na 2017 rok

0
1946

Rada powiatu olsztyńskiego ustaliła budżet na 2017 rok, który jest największy od 10 lat. Łącznie na inwestycje w powiecie przeznaczone będzie 32,2 miliona złotych, z czego większość na drogi.

XX Sesję Rady Powiatu w Olsztynie rozpoczął świąteczny akcent. Swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z „najmłodszej” Powiatowej Szkoły Muzycznej z Dobrego Miasta, która funkcjonuje od wrześnie tego roku. Uczniowie zaprezentowali swoje wykonanie kolęd na pianinie, skrzypcach, wiolonczeli oraz saksofonie. Na zakończenie wszyscy zebrani na Sali razem zaśpiewali kolędę. Po tym, w świątecznym nastroju radni rozpoczęli obrady.

Na samym początku sesji, starosta Małgorzata Chyziak zgłosiła poprawki do porządku obrad, w których m.in. dodano punkt dotyczący zmiany w składzie Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie odwołania członka zarządu oraz wybranie nowego. Punkt nie został wprowadzony, ponieważ nie otrzymał wystarczającej ilości głosów. Małgorzata Chyziak miała obowiązek zgłoszenia tego wniosku, który złożył klub. – W każdej sytuacji, kiedy wpływa wniosek w sprawie zmian dotyczących członków zarządu lub osoby na stanowisku wicestarosty, ustawowym obowiązkiem starosty jest przedstawianie takiego wniosku na sesji. Był to wniosek klubu radnych PSL.

Najważniejszym punktem XX Sesji Rady Powiatu w Olsztynie było ustalenie budżetu na 2017 rok. Nie obyło się bez komplikacji, jednak budżet ostatecznie został przyjęty, z czego bardzo zadowolona jest Małgorzata Chyziak. – Budżet jest bardzo dobrze przygotowany, jest bardzo dobry. Dyskusje, które się toczyły były jak najbardziej uprawnione. Niektórzy radni walczą do samego końca o to, aby budżet zawierał jeszcze troszeczkę więcej inwestycji, zwłaszcza drogowych w ich gminach. Budżet na 2017 rok jest największy od 10 lat. Łącznie na wydatki przeznaczono 135,5 miliona złotych. 32,2 miliona będzie rozdysponowane na inwestycje, z czego 76% na drogi. Będzie to kwota 27 milionów złotych.

Zobacz relację wideo:

Fotogaleria

BRAK KOMENTARZY