Senatorowie za większą subwencją oświatową w 2020 roku

0
101
Posiedzenie Senatu

Senatorowie chcą, by tegoroczna subwencja oświatowa pokryła skutki niedoszacowania kosztów podwyżek dla nauczycieli z kolejnych lat.

Za taką poprawką do budżetu państwa na 2020 r. opowiedziała się senacka komisja samorządu terytorialnego, przychylając się do wniosku Związku Miast Polskich. Chodzi dokładnie o kwotę 4 mld 605 mln zł.„Kwota ta obejmuje sumę kolejnych niedoszacowań subwencji w latach 2018, 2019 i 2020, wynikających ze skutków wynegocjowanych przez rząd ze związkami zawodowymi podwyżek płac dla nauczycieli” – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.

Jak przy tym zaznacza, wiadomo, że część oświatowa subwencji ogólnej nigdy nie obejmowała wszystkich kosztów wykonywania przez JST zadań oświatowych, jednak – począwszy od 2003 roku – systematycznie rośnie różnica między wydatkami JST na oświatę a kwotą subwencji.

„Systematycznie spada również relacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej do PKB. W roku 2004 środki przekazane z budżetu państwa na edukację stanowiły 2,7 proc., a w r. 2018 – już tylko 2,0 proc. PKB” – wylicza ZMP. ZMP podkreśla, że sytuacja finansowa oświaty samorządowej wymaga radykalnej poprawy, ponieważ – przy pogarszającej się równocześnie ogólnej sytuacji finansów gmin – stopniowo tracą one zdolność finansowania rozwoju lokalnego.

Przewodniczącym senackiej komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej jest Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic, który jednocześnie pełni funkcję prezesa Związku Miast Polskich.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY