Przyznano dofinansowanie na budowę dróg gminnych i powiatowych

0
1173

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisane zostały umowy z samorządami na realizację modernizacji gminnych i powiatowych dróg.

Kolejna edycja umów na realizacji modernizacji dróg gminnych i powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 47 770 211 zł., z czego 23 885 105,50 zł otrzymają powiaty, a 23 885 105, 00 zł – gminy. Aktualnie na liście rankingowej znalazło się 13 powiatów i 20 gmin.

Wiadomo już, że ze środków skorzysta więcej podmiotów, bo już są oszczędności wygospodarowane w trakcie przeprowadzonych przetargów przez gminy i powiaty, które znalazły się na liście podstawowej. I tak w kategorii dróg gminnych jest już ponad 3 mln oszczędności, a w kategorii dróg powiatowych – ponad 1 mln 700 tys. zł. Pozwoli to poszerzyć listy beneficjentów o gminy i powiaty z listy rezerwowej.

Myślę, że warto powiedzieć iż państwo swoimi projektami generują jeszcze sporo oszczędności i już dzisiaj mogę powiedzieć, że będą dalsze możliwości jeżeli chodzi o dofinansowanie. Myślę, że jeżeli będziemy mieli wszystkie umowy już podpisane, to ta lista będzie całkiem spora. Jestem pewny, że uda się jeszcze w tym roku sporą część inwestycji przeprowadzić na naszych drogach gminnych i powiatowych. W przyszłym roku pieniędzy na dofinansowanie dróg będzie jeszcze więcej – powiedział wojewoda Artur Chojecki.

Wojewoda Artur Chojecki podpisał dzisiaj (4.03.2017r)  umowy na realizację modernizacji gminnych i powiatowych dróg  z samorządami: powiatów braniewskiego i działdowskiego oraz gminy Lubawa, gminy i miasta Braniewo, gminy miejskiej Lidzbarka Warmińskiego, gminy Kowale Oleckie, gminy i miasta Działdowo, gminy Iława.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Jacek Wiśniowski powiedział nam, jakie drogi w Lidzbarku Warmińskim będą modernizowane – W Lidzbarku Warmińskim, będą modernizowane, a w zasadzie już są modernizowane trzy ulice, w tym budowa jednego parkingu. Jest to projekt, który wziął pod uwagę najdłuższe nasze ulice i najbardziej zniszczone. Przyczyni się to do tego, że bezpieczniej będzie jeździć na naszych drogach, a także przy okazji wybudujemy jeszcze parking, który oczywiście jest niekwalifikowany, ale w całej infrastrukturze daje nam to możliwość, że ta komunikacja w naszym mieście będzie dużo sprawniejsza.

Jak wspomniał burmistrz, w Lidzbarku Warmińskim modernizowane będą trzy ulice – Ulica Krasickiego, która jest przy Oranżerii i przy cmentarzu, tam również będzie parking wybudowany. Modernizowana będzie również ulica Astronomów i ulica Słoneczna.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY