PiS utworzy zespół, który będzie pracował na rzecz rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego

0
394
Od prawej: poseł Iwona Arent i europoseł Krzysztof Jurgiel

Dzisiaj miała miejsce konferencja prasowa poseł Iwony Arent i europosła Krzysztofa Jurgiela. Tematem spotkania były priorytety i kierunki działań europosła Krzysztofa Jurgiela na rzecz Warmii i Mazur we współpracy z poseł Iwoną Arent. Ma powstać zespół ds. rozwoju województwa.

To jest pierwsze takie nasze spotkanie po wyborach i tym spotkaniem rozpoczynamy cykl ciężkiej pracy w Parlamencie Europejskim, aby nasz region mógł się pięknie rozwijać za pomocą środków unijnych – rozpoczęła Iwona Arent.

Będę rzetelnie współpracował z podmiotami, które zajmują się polityką rozwoju. Z Panią Iwoną Arent współpracujemy już od kilku lat w parlamencie i wierzę w to, że zostanie wybrana na kolejną kadencję i wtedy rozpoczniemy formowanie pewnych wspólnych instytucji ds. programu Polski Wschodniej. Aby doprowadzić do szybszego rozwoju naszych województw, trzeba współpracować – dodaje Krzysztof Jurgiel.

Jeżeli chodzi o program dla Polski Wschodniej, który ma być realizowany przez PiS, to znajdują się w nim następujące punkty: poprawa sieci transportowej, rozwój infrastruktury w szczególności energii elektrycznej i gazu, wyrównanie dopłat dla rolników, rozwój dróg lokalnych, program ożywiania małych miast, wsparcie wiodących branż gospodarczych, wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich czy aktywizacja społeczna seniorów.

Mogę powiedzieć, że po wyborach utworzymy zespół, który będzie się składał z naszych posłów, z przedstawicieli samorządów, ale także zaprosimy do niego przedstawicieli innych partii politycznych. Chcemy dyskutować o sprawach województwa i postawić pewne tezy, które będę realizowane przez administrację rządową i samorządową – mówił Krzysztof Jurgiel.

Głównym zadaniem zespołu będzie walka, o jak największe środki unijne dla województwa warmińsko-mazurskiego – Zespół powstanie na przełomie października i listopada. W Parlamencie Europejskim będzie nowa ustawa budżetowa i będziemy mogli powalczyć o więcej środków dla naszego regionu. W tym zespole wypracujemy program, który będziemy chcieli, realizować we współpracy z Panem Krzysztofem Jurgielem- kończy poseł Iwona Arent.

Fotorelacja:

 

BRAK KOMENTARZY