Kwieciński: do 10 proc. unijnych środków dla Polski, rząd przeznaczy na rozwój małych miast

0
148
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju fot. Newseria

Do 10 procent środków unijnych przeznaczonych dla Polski trafi na rozwój małych miast – to główne założenie “Pakietu dla małych miast”, nad którym pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Koncepcję programu przedstawił minister Jerzy Kwieciński.

Pieniądze na rozwój małych miast mają pochodzić z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

“Uruchamiamy pakiet działań na rzecz rozwoju małych miast. Naszym celem jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunkami do nauki i rozwoju” – mówił minister finansów, inwestycji i rozwoju.

Jak podkreślał, małe miasta to metropolie Polski lokalnej. “To tu znajdują się firmy i instytucje najważniejsze dla lokalnych społeczności. W małych miastach bije serce Polski lokalnej. Problem w tym, że często bije nierówno. Nasz pakiet to EKG, czyli diagnoza i rozwiązania oraz leki, które zapobiegają arytmii” – zapowiadał Kwieciński.

Jak wylicza resort inwestycji i rozwoju, mamy w Polsce 685 małych miast, co stanowi 73 procent ogólnej liczby wszystkich miast. Są to miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których mieszka 13 procent ogółu ludności naszego kraju.

Do jednego z najpoważniejszych problemów tych ośrodków należą: odpływ ludzi młodych, starzenie się społeczeństwa, brak atrakcyjnych miejsc pracy, wysoki odsetek osób biernych zawodowo, ograniczony dostęp do usług rozwojowych dla przedsiębiorstw czy utrudniony transport zbiorowy.

“To także ograniczone możliwości finansowe samorządów lokalnych wynikające z ich niskich dochodów własnych” – zauważa resort.

Wsparcie dla małych miast rząd zaplanował w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030.

“Naszym celem jest zmiana wizerunku małych miast i uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, oferujących dobrej jakości miejsca pracy i odpowiednie warunkami do nauki i rozwoju. Zapewnienie wszystkim miastom warunków do trwałego rozwoju jest kluczowym elementem w procesie działań na rzecz osiągania celów rozwojowych, związanych zarówno z konkurencyjnością gospodarki, jej innowacyjnością, jak i rozwojem wrażliwym społecznie i zrównoważonym terytorialnie” – deklaruje MIiR.

Pakiet dla małych miast przewiduje cztery kategorie działań:

– projekty zintegrowane – czyli łączenie działań z różnych źródeł finansowania w celu kompleksowego wsparcia lub rozwiązania problemu, zgodnie z potrzebami danego obszaru

– projekty służące zacieśnianiu współpracy z obszarami charakteryzującymi się dynamicznym rozwojem – budowanie powiązań funkcjonalnych, identyfikowanie obszarów współpracy sektora publicznego z prywatnym i społecznym

– selektywne promowanie innowacyjnych rozwiązań, służących rozwiązywaniu specyficznych problemów danego miasta, na przykład rozwiązania mobilne, praca na odległość, e-learning oraz usługi społeczne i opiekuńcze

– standardowy zakres wsparcia w postaci kopert/konkursów dedykowanych małym miastom dzięki czemu nie będą musiały one konkurować z dużymi ośrodkami.

Źródło: Serwis PAP

BRAK KOMENTARZY