Rząd przyjął projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych

0
812

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych. 

Upowszechnienie tej formy realizacji inwestycji mieszkaniowych ma zwiększyć dostępność mieszkań. Inwestycje w tej formule mają powstawać w szczególności na nieruchomościach, które należą do zasobu gminnego.

Jak poinformowała KPRM, formuła kooperatywy pozwala prowadzić inwestycje nowego budynku mieszkalnego przez grupę przyszłych mieszkańców. Osoby te mają brać czynny udział w procesach decyzyjnych w ramach projektowania i realizacji danej inwestycji mieszkaniowej.

Kooperatywa mieszkaniowa pozwala ograniczyć koszty powstania budynku mieszkalnego, ponieważ część prac członkowie kooperatyw wykonują we własnym zakresie i nie płacą marży zysku podwykonawcom i deweloperom. “Dotychczasowe doświadczenia kooperatyw wskazują, że możliwe jest obniżenie kosztów uzyskania mieszkania – w stosunku do jego nabycia na rynku deweloperskim, o ok. 20–30 proc.” – podaje KPRM.

Formuła kooperatywy mieszkaniowej zostanie ujęta w prawie związanym z gospodarką nieruchomościami i procesem inwestycyjnym. Rozwiązanie to ułatwi ubieganie się o finansowanie kredytowe w bankach czy w dostępie do nieruchomości gruntowych. Ma to dotyczyć w szczególności nieruchomości, które należą do gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z projektem w formule kooperatywy działać będą mogły osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech. Będą one stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej. Działanie w formule kooperatywy ma prowadzić do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Dlatego przedsięwzięcia te, co do zasady, nie będą mogły być nastawione na zysk.

Inwestycja mieszkaniowa w ramach kooperatywy będzie polegała na zakupie: nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego; nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a także nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych.

Według projektu odpowiedzialność członków kooperatywy, działających na podstawie umowy kooperatywy mieszkaniowej, będzie solidarna. Rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne osób, które współdziałają w takiej formule oraz podmiotów trzecich, wchodzących w relacje prawne z członkami kooperatywy.

Nowe przepisy zmieniają zasady gwarantowanego kredytu mieszkaniowego i dostosowują je do obecnej sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Chodzi m.in. o umożliwienie wniesienia większego wkładu własnego, zniesienie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji czy podniesienie limitu ceny metra kwadratowego dla lokali nabywanych na rynku pierwotnym i wtórnym.

Dotyczy to także umożliwienia skorzystania ze spłat rodzinnych osobom, które zgromadziły środki na pokrycie 20 proc. wartości nieruchomości oraz powiększenie tego parametru nawet do 25 proc. w przypadku kredytów o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej.

pap/woj/

BRAK KOMENTARZY