Referendum w Dobrym Mieście. Burmistrz ma się czego bać

0
419
Wytyczne PKW

Sąd odrzucił skargę byłego wojewody, który unieważnił uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie burmistrza Dobrego Miasta. Co to oznacza?
Przypomnijmy, że powodem, dla którego radni z Dobrego Miasta zdecydowali się głosować nad referendum, jest dwukrotny brak wotum zaufania wobec burmistrza Jarosława Kowalskiego.
Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec lipca ub. r.. Przyjrzał się jej Artur Chojecki, były już wojewoda warmińsko-mazurski z nadania PiS. Miał do tego prawo z racji nadzoru sprawowanego nad uchwałami rad. Według jego prawników stwierdzono w uchwale referendalnej uchybienia formalne. W tej sytuacji wojewoda uchylił ten dokument.
Co było powodem?
„Wojewoda Warmińsko-Mazurski (…) stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Dobrego Miasta z powodu nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach w całości. Zdaniem organu nadzoru badana uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 9 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym”
Inicjatorzy referendum nie dali za wygraną i odwołali się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stało się to we wrześniu.
– Zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylenie uchwały rady miasta Dobre Miasto w sprawie przeprowadzenia referendum zostało oddalone – informował pod koniec grudnia 2023 roku Paweł Sarnacki, dyrektor olsztyńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
Co na to inicjatorzy tego przedsięwzięcia?
– Od początku byliśmy przekonani o słuszności naszych działań. Wynikały one z troski o zarządzanie miastem. A ten sposób jest niedopuszczalny – mówi Ryszard Łańko, przewodniczący rady miasta Dobrego Miasta.
Jego zdaniem mieszkańcy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się w referendum.
– Jestem przekonany, że referendum powinno odbyć się w najbliższym czasie – stwierdził przewodniczący Łańko.
Jarosław Kowalski został burmistrzem w 2018 roku. W drugiej turze zdobył 3486 głosów (57,51 proc.), pokonując Beatę Harań, która otrzymała 2576 głosów (42,49 proc.).

BRAK KOMENTARZY