Radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydali stanowisko z okazji 100-lecia urodzin Papieża Jana Pawła II

0
60
Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego

Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2020 roku z okazji 100-lecia urodzin Papieża Jana Pawła II.

My, Radni Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zebrani na Sesji Sejmiku 26 maja 2020 roku, w duchu najwyższego szacunku i w poczuciu wdzięczności pragniemy oddać hołd i podziękować za dar obecności w historii Polski i regionu Świętego Jana Pawła II, z okazji  100-lecia Jego urodzin.  

Wybór Polaka, Karola Wojtyły, na papieża, a następnie Jego pontyfikat, w dużej mierze przyczyniły się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej,  przywracając wolność i demokrację w krajach tego regionu świata, również w naszym kraju, Jego umiłowanej Ojczyźnie. Swoje przywiązanie do Polski, troskę o nas, Polaków, szczególnie mocno wyrażał podczas  dziewięciu pielgrzymek do kraju.

Karol Wojtyła wiele razy odwiedzał Warmię i Mazury, w tym dwukrotnie  jako papież, zawsze przynosząc nam otuchę i umocnienie, a także jednocząc w duchu dobra wspólnego.  Odwiedzał nasz region jako biskup i kardynał z Krakowa, w ramach swej misji duszpasterskiej. Przyjeżdżał jako człowiek korzystający z wielkiego dobrodziejstwa naszej ziemi, lasów, jezior, gdzie doświadczał uspokojenia  i nabierał sił wewnętrznych do wypełniania Swej misji w Kościele. Święty Jan Paweł II odwiedził Olsztyn w dniach 5-6 czerwca 1991 roku. Przyjechał do nas także w roku 1999. 6 czerwca  spotkał się z wiernymi w Elblągu, 8 czerwca w Ełku.

Tu, w Olsztynie, na zakończenie Mszy św. podziękował Warmii mówiąc: stoi przed wami papież, który naprawdę bardzo wiele zawdzięcza tej Warmii, bardzo wiele zawdzięcza tej przyrodzie i bardzo wiele zawdzięcza ludziom tego kraju, bo przecież ludzie i przyroda idą razem. (…) Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec pięknej przyrody warmińskiej, pojezierza, lasów. Niech Bóg zachowa ten wielki skarbiec. Nie dajcie go nigdy w żaden sposób zniszczyć czy nawet uszkodzić, bo to jest wielkie dobrodziejstwo. I niech Bóg zachowa ludzi żyjących wśród tej przyrody. Niech zachowa ludzi, ich ciała i dusze, ich serca i sumienia, niech im pozwoli żyć w prawdzie, bo takie jest powołanie człowieka: żyć w prawdzie!

Niech ta rocznica obudzi w nas pragnienie podtrzymywania i twórczego rozwijania duchowego dziedzictwa naszego Wielkiego Rodaka. Niech nauczanie Świętego Jana Pawła II, w tym słowa skierowane do społeczeństwa Warmii, Mazur i Powiśla, zaszczepią w nas silną wolę umacniania odpowiedzialności za wspólne dobro narodu, w poczuciu szczególnej troski i czynnej solidarności na rzecz  harmonijnego rozwoju naszych rodzin stanowiących fundament tej ziemi.  Oby to wielkie dziedzictwo wiary, miłości, chrześcijańskiej kultury przetrwało i było wciąż na nowo ożywiane dla dobra nas i przyszłych pokoleń.

BRAK KOMENTARZY