Program “Ciepłe Mieszkanie”: wypełnij ankietę

0
325

Zmiany w rządowym programie, którego najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Olsztyński magistrat zachęca do wypełnienia ankiety, aby samorząd Olsztyna mógł przystąpić do przedsięwzięcia.

Wprowadzenie zmian ogłosił odpowiedzialny za program Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polegają m. in. na poszerzeniu katalogu beneficjentów o najemców lokali stanowiących własność gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od trzech do siedmiu lokali mieszkalnych.

– Warunkiem przystąpienia do naboru jest przedstawienie szacunkowej liczby wspólnot oraz właścicieli chcących skorzystać z dofinansowania – mówi dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, Krzysztof Śmieciński. – Dane chcemy pozyskać przy pomocy dwóch ankiet. Jedna z nich jest skierowana do wspólnot, natomiast kolejna do właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych.

Ankiety są dostępne na Platformie Konsultacji Społecznych. Termin na ich wypełnienie mija 26 listopada 2023 roku.

Uwaga! Udział w ankiecie nie jest tożsamy ze złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania. Ankieta ma na celu wyłącznie oszacowanie liczby zainteresowanych beneficjentów.

W programie “Ciepłe Mieszkanie” dofinansowanie można zdobyć na likwidację źródeł ogrzewania na paliwo stałe (kotły, piece), zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła czy podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła (MPEC). Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wentylacji mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

BRAK KOMENTARZY