Prestiżowe wyróżnienie dla wicemarszałka Sycza

0
418

Wicemarszałek województwa Miron Sycz został Honorowym Obywatelem Górowa Iławeckiego.

Taką decyzję podjęli radni podczas uroczystej sesji rady miasta i rady gminy Górowo Iławeckie, która odbyła się 10 listopada 2023 roku.

To właśnie w Górowie Iławeckim jako nauczyciel i kierownik internatu w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym rozpoczynał karierę zawodową. Na początku lat 90 XX wieku był inicjatorem założenia samodzielnej szkoły – Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

Oprócz zadań oświatowych placówka do tej pory stanowi centrum życia kulturalnego mniejszości ukraińskiej. Jako dyrektor (pełnił tę funkcję do 2007 roku) przyczynił się do budowy nowego kompleksu szkolnego z bazą dydaktyczną, sportową i internatem. Obecnie jest to instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Przewodniczył również radzie społecznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Prestiżowe wyróżnienie otrzymał przede wszystkim za wkład pracy w rozwój miasta i gminy Górowo Iławeckie, za owocną współpracę z władzami samorządowymi, sołtysami, jednostkami podległymi, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Działając w strukturach samorządowych i parlamentarnych przyczynił się m.in. do rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno-Bartoszyce, modernizacji i remontu budynku Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim oraz miejscowego Ośrodka Kultury. Działał ponadto na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, wspierając lokalne ochotnicze straże pożarne. Jest też pomysłodawcą wielu cyklicznych uroczystości, które na stałe wpisały się do kalendarza najważniejszych wydarzeń na Warmii i Mazurach.

– Całe swoje życie jestem związany z Górowem Iławeckim i jego okolicami – przyznaje wicemarszałek Miron Sycz. – I muszę przyznać, że jest to miłość odwzajemniona. Górowo Iławeckie w ostatnich latach stało się ważnym ośrodkiem na mapie naszego regionu. Wspólnie osiągnęliśmy bardzo dużo w sferze społecznej, gospodarczej oraz kulturalnej. W dalszym ciągu musimy jednak kultywować nasze tradycje i dbać o rozwój naszej małej „Ojczyzny”. Wierzę, że w kolejnych latach ta piękna miejscowość na Warmii i Mazurach będzie nadal w pełni wykorzystywać swój potencjał.  

Miron Sycz przez VI i VII kadencję był posłem Rzeczypospolitej Polskiej (pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, był członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Uczestniczył w pracach Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, a także Polskiej Delegacji Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego).

BRAK KOMENTARZY