Pracowali na „czarno”

0
274

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców w firmie budowlanej. Obywatele Gruzji, Armenii, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii pracowali bez zezwolenia.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zakończyli czynności kontrolne w firmie budowlanej. Kontrolą objęto 48 cudzoziemców. Właściciel z powiatu olsztyńskiego zatrudniał 41 osób niezgodnie z przepisami. 14 Ukraińców, 11 Gruzinów, 9 Białorusinów oraz 4 obywateli Mołdawii i 3 Armenii wykonywało pracę na „czarno”.

Pracodawcy grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł. Ponadto, funkcjonariusze SG ukarali przedsiębiorcę mandatem karnym za niepowiadomienie właściwego urzędu o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez 14 cudzoziemców informuje Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Olsztynie. 

Najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 54 proc. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini -16 proc., na trzecim Białorusini – 14 proc. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 22 proc., agencji pośrednictwa pracy – 18 proc. Natomiast w usługach i turystyce zatrudnionych nielegalnie było – po 13 proc, w gastronomii – 12 proc., a w transporcie i w zakładach produkcyjnych – po 9 proc.

W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 33%, mrągowskim – 13%, ełckim – 9%, ostródzkim – 8% . W kętrzyńskim i giżyckim – po 6%, bartoszyckim – 4%, a w węgorzewskim, piskim, gołdapskim i iławskim – po 3%.

Od początku roku do 30 września sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę ponad 124 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY