Podsumowanie “3. edycji ostrego dyżuru prawniczego” dla przedsiębiorców

0
463
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Tarcza 3.0 dała trochę „oddechu” dłużnikom, którzy obawiali się w czasie pandemii na przykład utraty dachu nad głową. Jej zapisy stanowią, że do końca epidemii zostały wstrzymane egzekucje. Ponadto obowiązuje zakaz licytacji nieruchomości dłużnika, jeżeli jej wartość nie spełnia odpowiedniej skali.  Tarcza 3.0 przewiduje też rozwiązania dla osób, które mają różnego rodzaju zajęcia komornicze. Dochody dłużnika podlegają też większej ochronie, gdy członek jego rodziny w czasie epidemii straci pracę.

W tych sprawach jest wiele niuansów, dlatego tematowi egzekucji komorniczych w dobie koronawirusa była poświęcona kolejna – trzecia już edycja „Ostrego dyżuru prawniczego” przy biurze poselskim Poseł Iwony Arent. Podczas dyżuru prawnicy z kancelarii r.pr. Lecha Obary – adw. Robert Klocek, r.pr. Maciej Kamiński i r.pr. Łukasz Jałoza – telefonicznie odpowiadali na pytania związane z tym tematem.

Pytań znów było bardzo dużo. Świadczy to o tym, że zaproponowana tematyka „ostrego dyżuru” była bardzo potrzebna. Oto najbardziej typowe pytania zadawane podczas dyżuru oraz odpowiedzi na nie, opracowane przez adw. Roberta Klocka, specjalizującego się w tematach egzekucji, także z racji doświadczenia zawodowego (mecenas niegdyś był komornikiem).

 

 1. Pan Andrzej ma zajęte przez komornika wynagrodzenie za pracę. Tymczasem pracę w czasie pandemii straciła jego żona. Czy z tego powodu komornik może potrącać mu mniejszą kwotę z jego pensji? Jakie są warunki zmniejszenia potrącenia przez komornika? Żona pana Andrzeja nie ma żadnego zadłużenia. Czy to jest przeszkoda w ograniczeniu egzekucji?

 

Aby kwota potrącenia uległa zmniejszeniu, czyli kwota wolna od potrąceń uległa zwiększeniu o 25 proc. na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu, przyczyna utraty pracy przez członka rodziny pracownika musi mieć związek z pandemią. Może to być na przykład likwidacja miejsca pracy czy też zamknięcie firmy.

To, że żona pana Andrzeja nie posiada zadłużenia, nie jest przeszkodą. Przepis nie uzależnia bowiem podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń od istnienia
zadłużenia małżonka pracownika.

 1. Pani Barbara jest emerytką. Jej mąż został zwolniony z pracy. Czy w przypadku
  emerytury kwota wolna od potrąceń również ulega zwiększeniu w przypadku utratypracy przez jednego z małżonków?

Przepis art. 52 tarczy 3.0 przewiduje obniżenie potrąceń tylko wyłącznie z wynagrodzenia za pracę. Natomiast, nie przewiduje zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń w wysokości potrąceń co do zajętych przez komornika sądowego emerytur i rent.

 1. Pan Bartłomiej opowiada, że komornik zajął jego mieszkanie jeszcze przed epidemią. Jednak zadłużenie jest o wiele niższe niż wartość mieszkania. Czy komornik może licytować jego nieruchomość, czy też po zmianie przepisów nie może tego robić?

 

Komornik Sądowy nie może licytować nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy tarcza 3.0 (tj. 30 maja 2020 r.) nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości (art. 64 ww. ustawy). Natomiast obecnie po wejściu w życie art. 952 z indeksem 1 – wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości służącej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jeżeli wysokość należności głównej stanowi równowartość co najmniej jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Oznacza to, że do wartości zadłużenia uprawniającego do wszczęcia egzekucji ze wskazanej nieruchomości nie dolicza się odsetek ani innych kosztów.

 1. Pani Magdalena pyta, czy po upływie terminu do wniesienia skargi na opis i oszacowanie można jeszcze zaskarżyć czynność komornika, jeżeli w protokole nie został uwzględniony jeden z budynków gospodarczych?

 

Można, ale do Sądu Rejonowego przy którym działa Komornik Sądowy powinna zostać złożona skarga w trybie nadzoru z art. 759 par.2 k.p.c. Ww. skarga jest szansą na naprawienie naruszenia prawa przez komornika, nawet jeżeli nie złożono skargi na czynności organu egzekucyjnego w terminie, pod warunkiem, że zostanie uwzględniona przez Sąd.

 1. Mąż pani Anny jest agresywny, w jej domu dochodzi do przemocy. Kobieta pyta, czy w przypadku wyroku nakazującego eksmisję za znęcanie się nad
  bliskimi, komornik może wykonać ją także podczas okresu
  zagrożenia epidemicznego koronawirusem?

Zakaz wykonywania eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie dotyczy orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy. Dlatego też, w przypadku wyroku nakazującego eksmisję za znęcanie się nad bliskimi, komornik sądowy może wykonać eksmisję nawet podczas epidemii koronawirusa. Ponadto, w takim przypadku dłużnikowi nie przysługuje prawo do pomieszczenia tymczasowego.

 

BRAK KOMENTARZY