Początek procesu grupy mężczyzn oskarżonych o uwięzienie kobiety ze szczególnym okrucieństwem

0
318
Budynek Sądu Okręgowego w Olsztynie

Przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczął się proces siedmiu mężczyzn oskarżonych o uwięzienie kobiety ze szczególnym udręczeniem. Z uwagi między innymi na konieczność ochrony ważnego interesu osób pokrzywdzonych proces w tej sprawie w całości będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami.

Pod koniec listopada 2023 roku do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko siedmiu mężczyznom oskarżonym między innymi o uwięzienie kobiety połączone ze szczególnym jej udręczeniem.

Do zdarzenia tego miało dojść w okresie od 4 do 5 lutego 2023 r. w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna . Z uwagi na niejawność rozprawy bliższe okoliczności popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym nie zostaną podane do publicznej wiadomości.

Proces w tej sprawie rozpoczął się 6 lutego 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Na rozprawę stawili się prokurator, pełnomocnik pokrzywdzonej kobiety, a także siedmiu oskarżonych (wszyscy są tymczasowo aresztowani) oraz ich obrońcy.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował, że proces w tej sprawie w całości będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami. W ocenie Sądu, jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny dwóch osób pokrzywdzonych oraz obrażać dobre obyczaje informuje Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. 

Na rozprawie w dniu 6 lutego 2024 r. Sąd przeprowadził czynności polegające na odebraniu wyjaśnień od czterech oskarżonych. Proces w tej sprawie będzie kontynuowany w dniach 7 i 8 lutego 2024 r. Na tych terminach planowane są dalsze czynności procesowe w postaci przesłuchania pozostałych oskarżonych oraz świadków.

BRAK KOMENTARZY