Olsztyn z Laurem 25-lecia Związku Miast Polskich

0
2019
laur

Stolica Warmii i Mazur wyróżniona podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. W Dąbrowie Górniczej spotkało się ponad 350 przedstawicieli samorządów.

XXXVII Zgromadzenie, które odbyło się w Dąbrowie Górniczej, było wyjątkowe. W tym roku przypada bowiem ćwierć wieku od reaktywacji Związku Miast Polskich. Przy tej okazji 25 wybranych przez Kapitułę miast zostało uhonorowanych Srebrnymi Laurami na Srebrny Jubileusz Związku. Wśród nich znalazł się Olsztyn, a wyróżnienie odebrał prezydent Piotr Grzymowicz.

Nasze miasto uhonorowano za przywrócenie po pół wieku tramwaju oraz powiązanie tego środka transportu z kompleksową modernizacją systemu komunikacji miejskiej.

Podczas dwudniowych obrad (3-4 marca) samorządowcy przyjęli sprawozdania z działalności Związku, realizacji budżetu Związku w poprzednim roku oraz plan finansowy organizacji na 2016 rok. Poza tym zostały ustalone tezy działania związku na ten rok, pośród których te najważniejsze dotyczą finansów miast, edukacji, polityki społecznej i rewitalizacji. Właśnie tych tematów dotyczyły spotkania w zespołach tematycznych. Uczestnicy Zgromadzenia przyjęli tegoroczny program działania.

Prace nad odtworzeniem organizacji działającej w II RP zaczęły się 1990 roku. Pod koniec stycznia 1991 roku w Poznaniu odbył się kongres przywracający ZMP.

BRAK KOMENTARZY