Zgromadzenie Ogólne ZWRP

0
1923

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin został delegowany przez Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej do pracy w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. To jedna z kilku decyzji, jakie podjęli delegaci podczas trwających od czwartku 3 marca dwudniowych obrad w Jachrance koło Warszawy.     

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Zgromadzenie ogólne wybrało także nowego prezesa zarządu ZWRP. Został nim marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

BRAK KOMENTARZY