Nowe życie kapliczki w Nowym Kawkowie

0
342

Wolnostojąca kapliczka przydrożna w Nowym Kawkowie to kolejny zabytek uratowany przez Powiat Olsztyński. Dzięki pracom konserwatorskim udało się przywrócić jej dawną świetność, a jednocześnie ocalić od zniszczenia.

Wolnostojąca kapliczka w Nowym Kawkowie pochodzi z końca XIX wieku. Przez lata nie była konserwowana, czas doprowadził ją do ekstremalnie złego stanu. Wiele cegieł powypadało z muru, z każdej strony widać było głębokie pęknięcia i ubytki. Konstrukcję porosła roślinność. Dodatkowo kapliczka mocno przechylała się w stronę drogi. Jej stan groził zawaleniem, dlatego mieszkańcy zwrócili się o pomoc do starosty olsztyńskiego.

Kapliczki przydrożne to element dziedzictwa architektonicznego Warmii, ale to też ważny obiekt dla lokalnej społeczności. Dbałość o ich zachowanie jest naszym obowiązkiem, dlatego, w miarę posiadanych środków, robimy wszystko, by uchronić te unikatowe symbole zwyczajów i religii naszych przodków – mówi starosta Andrzej Abako.

W 2021 r. kapliczkę zbadał konserwator dzieł sztuki. Okazało się wtedy, że przy tak dużej skali zniszczeń większość prac konserwatorskich, jak na przykład mycie, jest niemożliwa do realizacji bez zmiany lokalizacji i następnie rekonstrukcji kapliczki. W uzgodnieniu z gminą Jonkowo kapliczka została przesunięta o 2 metry.

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace restauratorskie i roboty budowlane. Objęły m.in. mycie, dezynfekcję cegieł oraz kamieni z glonów i porostów, odkorodowanie krzyża, uzupełnienie ubytków, montaż nowego, drewnianego okna, tynkowanie i zabezpieczenie mikrobiologiczne.

Rewitalizacja kapliczki zakończyła się w grudniu 2023 r., po dwóch latach zabiegania o dofinansowanie prac przygotowawczych i w konsekwencji prac konserwatorsko-budowlanych.

Jej koszt, łącznie z wykonaną dokumentacją i nadzorem inwestorskim wyniósł nieco ponad 104 tys. zł. Powiat pozyskał na ten cel dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wysokości 75 tys. zł, pozostałą kwotę pokrył jako wkład własny.

BRAK KOMENTARZY