Kolejnych 28 milionów złotych unijnego wsparcia powędruje do regionu

0
174

Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki zwiększeniu o 27 mln zł puli środków dostępnych w konkursie na wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dofinansowanie otrzyma kolejnych 17 projektów gmin i firm z regionu.

Zarząd podjął też decyzję o dofinansowaniu projektu własnego województwa „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Wartość projektu to 255,1 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł.

Rozstrzygnięto również konkurs na promocje gospodarczą regionu (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych, Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu). Dofinansowanie otrzymał projekt „ Inteligentna specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego – drewno i meblarstwo promowana na świecie przez członków Klastra Mebel-Elbląg – etap II” Stowarzyszenia „Klaster Mebel-Elbląg”. Wartość projektu to ponad 1 mln zł, dofinansowanie – 470 tys. zł.

Lista dofinansowanych projektów

BRAK KOMENTARZY