Kara za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

0
474

Sąd Rejonowy w Olecku skazał pracodawcę za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców w firmie działającej na terenie powiatu gołdapskiego i oleckiego.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi w kontrolowanej firmie budowlanej, stwierdzili, że Ukraińcy pracują niezgodnie z przepisami. Jeden był zatrudniony bez umowy i zezwolenia, a dwóch pracowało bez zezwolenia na pracę. Po zakończonej kontroli, przedsiębiorca, złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze grzywny.

Wyrokiem nakazowym z 17 listopada, olecki sąd nakazał pracodawcy zapłacić karę w wysokości 4 tys. zł.

Od stycznia do października najwięcej nielegalnie pracujących było obywateli Ukrainy – 54 proc. Na drugim miejscu znaleźli się Gruzini -16 proc., na trzecim Białorusini – 14 proc. Właściciele firm zatrudniali pracowników zza granicy bez zezwolenia oraz na innych warunkach niż określone to było w zezwoleniu. Przedsiębiorcy nie podpisywali też żadnych umów z cudzoziemcami.

Funkcjonariusze SG stwierdzili, że najwięcej cudzoziemców pracowało niezgodnie z przepisami w branży budowlanej – 22 proc., agencji pośrednictwa pracy – 18 proc. Natomiast w usługach i turystyce zatrudnionych nielegalnie było – po 13 proc, w gastronomii – 12 proc., a w transporcie i w zakładach produkcyjnych – po 9 proc.
W analizowanym okresie najwięcej uchybień w zatrudnieniu było w powiecie olsztyńskim – 33%, mrągowskim – 13%, ełckim – 9%, ostródzkim – 8% . W kętrzyńskim i giżyckim – po 6%, bartoszyckim – 4%, a w węgorzewskim, piskim, gołdapskim i iławskim – po 3%.
Od początku roku do 30 września sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym pracodawcom grzywny na kwotę ponad 124 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY