Inwestycja w Pasymiu z myślą o ochronie środowiska

0
695

Nowa inwestycja zgodnie z wymaganiami technologiczno-technicznymi będzie stanowiła oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną.

– Oczyszczalnia będzie charakteryzowała się długotrwałym okresem eksploatacji, a zastosowane rozwiązania, materiały i technologie będą odpowiadać standardom doskonale sprawdzonym w warunkach polskich oraz obowiązującym w Unii Europejskiej – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Modernizacja i przebudowa powinna zakończyć się do trzeciego kwartału 2022 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi prawie 11,83 mln zł, z czego unijne wsparcie to ponad 6,1 mln zł.  Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2020 (Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie: 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Beneficjentem projektu jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o., natomiast partnerem gmina Pasym.

BRAK KOMENTARZY