Gimnazja połączone ze szkołami podstawowymi i liceami – olsztyński Ratusz przedstawił propozycję

0
2627

W poniedziałek, prezydent Andrzej Duda podpisał dwie ustawy reformujące system oświaty w naszym kraju. Pierwsze zmiany mają już być widoczne we wrześniu 2017 roku. Dziś (11.01) w olsztyńskim Ratuszu przedstawiono plan zmian, jakie mają nastąpić w Olsztynie.

W związku z nadchodzącą reformą edukacji, w całym kraju zostaną zlikwidowane gimnazja. W miejsce obecnie istniejących szkół powstaną: 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea ogólnokształcące, 5-letnie technika oraz dwustopniowe szkoły branżowe, które mają zastąpić zasadnicze szkoły zawodowe. W Olsztynie cztery gimnazja włączą się do liceów ogólnokształcących, sześć włączy się do szkół podstawowych, a także powstaną dwie nowe szkoły podstawowe. Gimnazja, które włączą się do liceów to: Gimnazjum nr 2 do II LO w ZSO-1 ul. Małłków 3, Gimnazjum nr 4 do IV LO w ZSO-2 al. Piłsudskiego 56, Gimnazjum nr 8 do VIII LO w ZSO-4 ul. Turowskiego 3 oraz Gimnazjum nr 24 do V LO w ZSO-7 ul. Krasickiego 2. Z kolei gimnazja, które połączą się ze szkołami podstawowymi to: Gimnazjum nr 7 ul. Żołnierska 39 do SP 2 ul. Kościuszki 70 (SP 2 w dwóch obiektach), Gimnazjum nr 9 ul. Wańkowicza 1 do SP 25 w ZSO-3, Gimnazjum nr 10 ul. Gietkowska 12 do SP 23 w ZSO-5, Gimnazjum nr 13 ul. Jeziołowicza 2 do SP 33 ul. Stramkowskiej 13 ( SP 33 w dwóch obiektach), Gimnazjum nr 14 ul. Żytnia 71 do SP 18, Gimnazjum nr 15 ul. Bałtycka 151 do SP 19. Od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 5 przy ul. Konopnickiej przekształci się w Szkołę podstawową nr 14, a Gimnazjum nr 12 przy al. Sybiraków w Szkołę Podstawową nr 5. Po zmianach, w dziesięciu szkołach zmienią się obwody, mianowicie w Szkołach Podstawowych nr: 25, 34, 30, 33, 7, 10, 29, 2, 9, 13. Pozostałe placówki będą funkcjonowały bez zmiany obwodów (więcej informacji na temat obwodów na zamieszczonych poniżej ilustracjach).

To z pewnością jeden z najtrudniejszych procesów, który jest przed nami – powiedział podczas konferencji prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – Łatwiej się coś buduje, niż musimy coś modernizować, coś zmieniać. Co też nie do końca jest dobrze przygotowane. Takie zdania myśmy niejednokrotnie, jako samorząd wyrażali, rozmawiając z nauczycielami i środowiskiem oświatowym, jak i rodzicami. My, jako Polacy byliśmy bardzo wysoko kwalifikowani w Europie, jeśli chodzi o poziom nauczania, również gimnazjalnego. Przed nami, jako samorządami jest na pewno bardzo wiele wyzwań. Te pierwsze związane z przeorganizowaniem całego systemu przygotowaliśmy i przedstawiamy, jako propozycję. Przedstawiona przez ratusz propozycja musi uzyskać jeszcze zgodę kuratora i będzie poddana opinii mieszkańców Olsztyna. Dialog z mieszkańcami ma być prowadzony na poziomie szkół – powiedział Mariusz Baruda, Dyrektor Wydziału Edukacji w olsztyńskim Ratuszu. – To dyrektorzy, będąc najbliżej tych, którzy są faktycznie zainteresowani, będą rozmawiać z rodzicami. To tam będzie się odbywał ten dialog, dyskusja i tam będą ostatecznie potwierdzane lub też proponowane konkretne rozwiązania. Projekt przedstawiony przez Urząd Miasta w Olsztynie może rodzić pytanie, co z dyrektorami łączonych szkół? Ratusz proponuje, że w momencie, kiedy gimnazjum zostaje włączone w strukturę innej szkoły, to w tej szkole, pozostaje obecny dyrektor, a dyrektor gimnazjum zostaje jego zastępcą. Z kolei w przypadku dwóch nowo tworzonych szkół podstawowych, dyrektorami będą dyrektorzy dotychczas istniejących gimnazjów.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY